CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Mức độ sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm gạo thân thiện với môi trường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

SSHPA (05-04-2018) - Sau khi bài Hợp tác nghiên cứu về mức độ sẵn sàng chi trả cho chất lượng gạo của người tiêu dùng ở Việt Nam được đăng tải thì độc giả Marvin D. đã gợi ý cho chúng tôi nghiên cứu Consumer preferences for agricultural products considering the value of biodiversity conservation in the Mekong Delta, Vietnam của hai tác giả Huỳnh Việt Khải (Đại học Cần Thơ; Kyushu University) và Mitsuyasu Yabe (Kyushu University). 

Bài nghiên cứu được đăng tải năm 2015 trên tạp chí Q1 Journal of Nature Conservation, CiteScore 2.22 và Impact Factor 1.657.

Hai tác giả đã áp dụng phương pháp thí nghiệm lựa chọn (choice experiment method) để đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả của cư dân đồng bằng sông Cửu Long với các sản phẩm gạo thân thiện với môi trường. Phương pháp thí nghiệm lựa chọn này yêu cầu đối tượng tham gia lựa chọn giữa giữa nhiều đặc tính với các mức độ khác nhau. Trong bài viết này, hai tác giả đã sử dụng Conditional Logit Model và Random Parameter Logit Model để hồi quy tính toán.

Có thể thấy, các tác giả của cả 2 nghiên cứu nêu trên đều áp dụng những phương pháp giống nhau cho vấn đề tương tự, tuy nhiên, dữ liệu được thu thập từ những khu vực khác nhau. Có thể tạm kết luận rằng, dù là ở đâu thì người tiêu dùng vẫn đều hướng đến những sản phẩm tốt và sạch.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Huỳnh, V. K., & Yabe, M. (2015). Consumer preferences for agricultural products considering the value of biodiversity conservation in the Mekong Delta, Vietnam. Journal for nature conservation25, 62-71, DOI: 10.1016/j.jnc.2015.02.004.

Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):