CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Những thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người trẻ sau Đổi Mới

Nghiên cứu Toward an understanding of young consumers' daily consumption practices in post-Doi Moi Vietnam đã  được duyệt đăng dưới dạng mở trên tạp chí Journal of Business Research (Elsevier) ngày 10-10-2017 sau gần 1 năm bình duyệt. Nghiên cứu được dẫn dắt bởi tác giả Nguyễn Nhật Nguyên (ĐH Lille, Pháp) cùng 2 cộng sự người Đan Mạch. 

Thông qua việc phỏng vấn sâu 35 người trẻ tuổi từ 15-28 ở năm thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang và Hồ Chí Minh, các tác giả đã phân tích hành vi tiêu dùng của những người trẻ thông qua hai quá trình:

1. Quá trình cá nhân hóa thông qua (individualizing): sự giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc xã hội và ý thức hệ (self-emancipation); sự trau đồi và làm giàu vốn sống, hoàn thiện bản thân (self-enrichment); sự phát triển, hiện thực hóa tiềm năng của chính mình (self-actualization). 

2. Quá trình hòa nhập xã hội thông qua (socializing): hình thành định dạng cá nhân từ việc làm hài hòa giữa bản thân và xã hội (self-authentication); quá trình tu thân thông qua việc trau đồi những đức tính, phẩm hạnh, thực hiện những nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội (self-cultivation). 

Tạp chí Journal of Business Research có Impact Factor 3.35, H-index 133, Q1 cho phân mục Marketing. 

*Thông tin thư viện của bài nghiên cứu: 

Nguyen, N. N., Özçaglar-Toulouse, N., & Kjeldgaard, D. (2017). Toward an understanding of young consumers' daily consumption practices in post-Doi Moi Vietnam. Journal of Business Research. 86, 490-500. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.002

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com. 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):