CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Những bông hoa rực rỡ, ngát hương

SSHPA (6-4-2018) — Ngày mới, xin giới thiệu một hình ảnh nhiều màu sắc rực rỡ. Có thể gọi văn vẻ là một rừng hoa rực rỡ, tỏa hương thơm. Nhưng thực tế cách mô tả hình ảnh này cũng không có gì quá. Tại sao?

Lý do đơn giản: Trong hình chính là (một phần) lưới kết nối các tác giả nghiên cứu về KHXH&NV, thông qua quan hệ đồng tác giả các công trình đã đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các ấn phẩm Scopus.

Lưới hợp tác tác giả trong KHXH&NV

Hình ảnh thực ra là phiên bản tĩnh của bản tạo hình động của hệ thống SSHPA.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Ho Manh Tung: Các chấm da cam là người nước ngoài, chấm tím thể hiện nhà KH Việt là nam giới, chấm xanh dành cho nữ giới.