CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nhận thức về môi trường của giới trẻ

SSHPA (07-04-2018) - Nhóm nghiên cứu được dẫn dắt bởi Lucas Parker (RMIT University Vietnam) và các cộng sự Torgeir Aleti Watne (Victoria University), Linda Brennan (RMIT Australia), Dương Trọng Huệ và Dang Nguyen (RMIT Vietnam) đã công bố bài nghiên cứu Self expression versus the environment: attitudes in conflict trên tạp chí Young Consumers.

Thông qua 391 phiếu điều tra thu thập trên mạng từ 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng yếu tố môi trường thường không được coi trọng bằng yếu tố tính thể hiện khi người trẻ mua sắm. Tuy nhiên, khi nói đến các sản phẩm có tính hữu ích cao thì yếu tố môi trường lại được xếp khá cao. Các kết quả này sẽ rất đáng chú ý khi vấn đề bảo vệ môi trường đang ngày một nóng bỏng.

Tạp chí Yong Consumers có tên gọi cũ là International Journal of Advertising and Marketing to Children. Tạp chí có hạng Q2 ở phân mục Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) và Q3 ở phân mục Life-span and Life-course studies, điểm CiteScore là 0.67.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Parker, L., Aleti Watne, T., Brennan, L., Trong Duong, H., & Nguyen, D. (2014). Self expression versus the environment: attitudes in conflict. Young Consumers15(2), 138-152, DOI: 10.1108/YC-06-2013-00383.

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com. 

 

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):