CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Chủ kiến thẩm mỹ (Aesthetic Testimony)

SSHPA (10-04-2018) - Bài viết The Uses of Aesthetic Testimony được đăng trên tạp chí The British Journal of Aesthetics, ấn phẩm chỉ mục hóa trong ISI Web of Science, phân mục Arts and Humanities Citation Index, của tác giả C. Thi Nguyen (Utah Valley University đã bổ sung thêm ý kiến hay về vấn đề chủ kiến thẩm mỹ (aesthetic testimony). 

Aesthetic testimony nói đến vấn đề liệu chúng ta có thể thực hiện hành động hay đánh giá hoàn toàn về một vấn đề thẩm mỹ chỉ dựa trên ý kiến chủ quan từ một cá nhân không? Ví dụ như, đi xem một bộ phim vì một người bạn gợi ý là nó hay (positive intuition case hay trực giác tích cực), hoặc đánh giá một đội bóng như Barcelona là đá đẹp vì bạn đã xem nó (negative intuition case hay trực giác tiêu cực).

Đây là những trường hợp tiêu biểu khi tranh luận về chủ đề này. Cũng như mọi cuộc tranh luận triết học khác thì aesthetic testimony có 2 trường phái đối lập: bi quan (pessimism) và lạc quan (optimism). Bi quan thì cho rằng có gì đó không đúng khi hình thành quan điểm thẩm mỹ dựa trên ý kiến của người khác, còn lạc quan thì cho rằng điều đó không sai.

Tác giả đã chỉ ra những điểm bất đối xứng trong các trường hợp ví dụ, giữa các vấn đề thầm mỹ và thuần lý tính, và cho rằng, điều cần thiết là bước ra khỏi cuộc tranh luận giữa bi quan và lạc quan và sử dụng các lý thuyết khác. Đồng thời, bài viết cùng đề cập đến một kiểu bất đối xứng mới: chúng ta có thể chấp nhận ý kiến về chuyện một tác phẩm được cho là đẹp nhưng ý kiến về việc một tác phẩm thực sự đẹp thì cần được xem xét.

Bài nghiên cứu này được công bố ngày 23-02-2017 và nằm trong danh sách những bài hay nhất năm 2017 của hệ thống các tạp chí triết học của Oxford University Press.

Tạp chí The Bristish Journal of Aesthetics là tạp chí Q1 Scopus với H-Index 19 theo Scimago, CiteScore 0.39.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Nguyen, C. T. (2017). The uses of aesthetic testimony. The British Journal of Aesthetics, 57(1), 19-36, DOI: 10.1093/aesthj/ayw089.

 

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com. 


Ý kiến bạn đọc (0):