CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Vì sao sinh viên Việt Nam không mấy mặn mà với sách giáo khoa bản quyền?

SSHPA (11-04-2018) - Sách giáo khoa không thể thiếu trong giảng dạy và nó đóng góp tỉ trọng không hề nhỏ cho thị trường sách ở Việt Nam, tuy nhiên các nghiên cứu điều tra về thị trường này ở Việt Nam còn rất hạn chế. Nhóm nghiên cứu gồm các tác giả Phan Thi Thu Hoai, Cao Tuan Khanh, Vu Phuong Anh, Nguyen The Ninh (Đại học Thương Mại) và Hoang Thu Hang (Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh) đã thu thập dữ liệu của 472 học sinh thông qua bảng hỏi được thiết kế công phu dựa trên các tài liệu sẵn có và ý kiến đóng góp của nhóm 8 học sinh và 4 giáo sư ngành marketing.

Sản phẩm cuối cùng là bài nghiên cứu Promoting the Purchase of Textbooks in the Vietnamese Higher Education Sector trên tạp chí Publishing Research Quarterly (của NXB Springer); Q3 Scopus với H-Index 11 và hệ số tác động CiteScore 0.38.

Kết quả cho thấy giá cao, không sẵn có, sách lậu tràn lan, cộng thêm với thực tế chất lượng và nội dung sách không đổi mới là các lý do lớn khiến sinh viên không mặn mà với việc mua sách giáo khoa. Bên cạnh đó, một số lượng lớn sinh viên cảm thấy sách giáo khoa không giúp ích gì nhiều trong môn học. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sinh viên nữ và sinh viên khóa trên mua sách nhiều hơn sinh viên nam và các sinh viên khóa dưới

Nhóm tác giả thông qua nghiên cứu đã có vài gợi ý để thúc đẩy việc mua sách giáo khoa bản quyền trong giáo dục đại học: (1) nhóm đối tượng khách hàng cần chú ý, (2) giảm giá và khuyến mãi, (3) đảm bảo sách luôn sẵn có, (4) nhóm tham khảo, và (5) các chương trình cho khách hàng trung thành. 

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Phan, T. T. H., Cao, T. K., Hoang, T. H., & Vu, P. A. (2018). Promoting the Purchase of Textbooks in the Vietnamese Higher Education Sector. Publishing Research Quarterly34(1), 89-95, DOI: 10.1007/s12109-017-9560-1.

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com. 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):