CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Người tiêu dùng và hình thức thanh toán di động ở Việt Nam

SSHPA (16-04-2018) - Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Thương Mại gồm các tác giả: Dinh Van Son, Nguyen Hoang Viet và Nguyen The Ninh công bố bài nghiên cứu Cash or cashless?: Promoting consumers’ adoption of mobile payments in an emerging economy trên tạp chí Strategic Direction.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 233 người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là thanh niên, về việc sử dụng các dịch vụ thanh toán di động đang dần phát triển sau khi chính phủ có các đề án để giảm thiểu sử dụng tiền mặt và thúc đẩy thanh toán điện tử.

Kết quả cho thấy sự hữu dụng, tiện lợi và cơ hội nhận được các ưu đãi, giảm giá là những động lực lớn nhất để sử dụng các dịch vụ này. Tuy nhiên, các hệ thống chưa thực sự vận hành tốt cũng dẫn đến sự lo lắng về bảo mật. Đồng thời, văn hóa sử dụng tiền mặt ăn sâu vào đời sống dẫn đến sự nghi ngại trước sự phức tạp cũng như sự chưa phổ biến của hình thức thanh toán này.

Theo các tác giả, các kết quả ban đầu này cho thấy thanh toán di động là một hệ thống nhiều tiềm năng nhưng cần có sự cải thiện cũng như cách thức marketing hợp lí.

Tạp chí Strategic Direction xếp hạng Q3 với H-Index 7 theo Scimago, hệ số tác động CiteScore là 0.07.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Dinh, V. S., Nguyen, H. V., & Nguyen, T. N. (2018). Cash or cashless? Promoting consumers’ adoption of mobile payments in an emerging economy. Strategic Direction34(1), 1-4, DOI: 10.1108/SD-08-2017-0126.

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com


Ý kiến bạn đọc (0):