CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nước chi thưởng cao nhất cho công bố quốc tế uy tín

SSHPA (16-04-2018) – Có rất nhiều thông tin xung quanh việc các trung tâm đào tạo trên thế giới trả tiền thưởng cho các công bố quốc tế chất lượng cao.

Tuy nhiên, thống kê thực tế cho thấy, vượt trội vẫn là Trung Quốc. Mức trả cao nhất cho tác giả dẫn đầu (senior author) của công bố trên Nature hay Science ở Trung Quốc là 165.000 đôla Mỹ; tương đương với 3,76 tỷ đồng Việt Nam.

Bài báo của Science (10-8-2017) cung cấp một số thông tin thú vị: http://www.sciencemag.org/news/2017/08/cash-bonuses-peer-reviewed-papers-go-global

Trong một bản WP trên arXiv, ba tác giả Wei Quan, Bikun Chen, Fei Shu còn chơi chữ từ cụm từ quen thuộc "Publish or Perish" (công bố hay là chết) thành "Publish or Impoverish" (công bố hay nghèo đói): https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01162.pdf

Bài nghiên cứu này cũng cho thấy mức tăng mạnh tổng đầu tư cho khoa học của Trung Quốc tương quan rất mạnh với mức tăng công bố quốc tế trong Web of Science. (Xem ảnh)

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy, một trong những ích lợi lớn của thưởng công bố là thúc đẩy quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học ở tầm toàn cầu gia tăng mạnh.

Hình: Một số mức thưởng được tổng kết qua tìm hiểu của Science.

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):