CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Quan hệ giữa già hóa dân số và tính bền vững của quỹ hưu trí

SSHPA (17-04-2018) - Nghiên cứu mới với tựa đề The Aging Population and Sustainability of the Pension Scheme: Simulations of Policy Options for Vietnam của hai tác giả Giang Thanh Long và Nguyễn Việt Cường (Đại học Kinh tế Quốc dân) được công bố trên tạp chí Journal of Economics and Development, xuất bản bởi Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Hai tác giả đã sử dụng bộ dữ liệu về dự báo dân số, nhóm người hưu trí và nhóm người đang đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế của Tổng cục Thống kê. Nghiên cứu đã tính toán và dự đoán về sự cân bằng về lâu dài của quỹ hưu trí và nợ hưu trí. Theo kết quả của bài, chỉ khoảng 50% người già ở Việt Nam là có được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội, trong đó chỉ khoảng 23% là lương hưu, còn lại là các chương trình khác. Bên cạnh đó, với lực lượng lao động thì phần lớn người tham gia chương trình hưu trí là thuộc các cơ quan nhà nước, trong khi đó người lao động của các khu vực ngoài công lập hoặc nước ngoài phần lớn đều không tham gia chương trình hưu trí. Cuối cùng, hai tác giả chỉ ra rằng quỹ lương hưu có thể sẽ cạn kiệt trong vòng 30 năm nữa và kéo theo các gánh nặng lớn về thuế cho thế hệ người lao động trong tương lai.

Tạp chí Journal of Economics and Development là phiên bản tiếng Anh của tạp chí Kinh tế và Phát triển của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nằm trong hệ thống trích dẫn khoa học ASEAN (ASEAN Citation Index). Ban biên tập của tạp chí đang nỗ lực để nâng cao chất lượng của tạp chí lên tầm Scopus.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Giang, T. L., & Nguyen, V. C. (2018). The aging population and sustainability of the pension scheme: Simulations of policy options for Vietnam. Journal of Economics and Development19(3), 40-51.

****Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Anh Lê: Những bài hay thế này chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng của tạp chí Việt Nam trong tương lai. Ủng hộ đóng góp của các tác giả rất nhiều. Hy vọng sẽ được thấy một tạp chí khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam nằm trong danh mục ISI hoặc Scopus trong tương lai.