CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Mối quan hệ giữa sở hữu tài sản và mức độ hạnh phúc trong đời sống tình dục của phụ nữ đã có gia đình ở Việt Nam

SSHPA (18-04-2018) – Chủ đề tình dục là một chủ đề nhạy cảm trong đời sống xã hội Việt Nam, vì thế từ cuối những năm 1980, các nhà nghiên cứu đã nỗ lực thay đổi điều này thông qua các nghiên cứu học thuật. Đó cũng là một tiếp cận tới định nghĩa rộng rãi về hạnh phúc, vừa trực tiếp vừa gián tiếp.

Nghiên cứu mới đây More Property, Better Sex? The Relationship Between Property Ownership and Sexual Satisfaction Among Married Vietnamese Women đăng trên tạp chí Sex Roles của nhóm tác giả đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS): Đỗ Thu Trang, Khuất Thu Hồng và Nguyễn Thị Vân Anh đã đóng góp thêm góc nhìn về sự hài lòng trong tình dục của phụ nữ Việt Nam cũng như các yếu tố ảnh hưởng.

Bài nghiên cứu thu thập dữ liệu của 2783 phụ nữ đã kết hôn thông qua bảng khảo sát với 225 câu hỏi trong 11 phần khác nhau. Dữ liệu được trích xuất từ bộ dữ liệu của báo cáo quốc gia: “Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam”. Các kết quả cho thấy trong bối cảnh Việt Nam, các yếu tố xã hội, kinh tế hay trải nghiệm tình dục có nhiều ý nghĩa trong việc giải thích mức độ hạnh phúc trong đời sống tình dục.

Các tác giả cho rằng việc phụ nữ nhận thức về sở hữu tài sản là một cách để mối quan hệ vợ chồng trở nên bình đẳng hơn, hướng đến sự cân bằng từ cả hai phía để tạo nên một mối quan hệ bền vững.

Tạp chí Sex Roles có chỉ số H Index Scimago 85, CiteScore 2.28 (Q1 Scopus) và hệ số tác động Impact Factor 1.954.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Do, T. T., Khuat, H. T., & Van Nguyen, A. T. (2017). More Property, Better Sex? The Relationship Between Property Ownership and Sexual Satisfaction Among Married Vietnamese Women. Sex Roles, DOI: 10.1007/s11199-017-0879-z.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):