CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khu bảo tồn biển và san hô có tác động tích cực đến đời sống ngư dân

SSHPA (20-04-2018) - Tác giả Quách Thị Khánh Ngọc (Đại học Nha Trang) công bố nghiên cứu Impacts on the ecosystem and human well-being of the marine protected area in Cu Lao Cham, Vietnam trên tạp chí Marine Policy, được xuất bản online ngày 3 tháng 1 năm 2018.

Thông qua nghiên cứu kĩ lưỡng về sức khỏe của san hô và 4 yếu tố về cuộc sống của người dân: tỉ lệ đánh bắt cá, khả năng tiếp cận tài nguyên, việc làm và thu nhập, tác giả đã đánh giá các tác động của việc bảo tồn biển và san hô đến đời sống của các ngư dân trong vùng. Kết quả cho thấy việc bảo vệ tốt các rặng san hô đã giúp tỉ lệ đánh bắt cao hơn rất nhiều, mặc dù việc bảo tồn đã làm mất đi khả năng tiếp cận các khu vực đánh bắt truyền thống. Điều này cho thấy các tín hiệu tích cực để có thể dung hòa giữa việc bảo tồn và các định hướng phát triển.

Tuy nhiên, tác giả cũng lưu ý rằng sự phát triển của việc đánh bắt cũng dẫn tới sự giảm sút hay thậm chí biến mất của một số loài. Bên cạnh đó, sự gia tăng của lượng khách du lịch cũng là một vấn đề nhức nhối khi nhiều vị khách không có đủ nhận thức về môi trường và gây ra các tác động tiêu cực.

Tác giả hy vọng quản lý và cộng đồng trong khu vực bảo tồn biển như Cù Lao Chàm sẽ cân nhắc kĩ các vấn đề để hướng đến một hệ thống bền vững cho cả môi trường và cộng đồng.

Tạp chí Marine Policy xếp hạng Q1 với H-Index 69, hệ số tác động CiteScore 2.70 và Impact Factor 2.235.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Ngoc, Q. T. K. (2018). Impacts on the ecosystem and human well-being of the marine protected area in Cu Lao Cham, Vietnam. Marine Policy, 90, 174-183, DOI: 10.1016/j.marpol.2017.12.015


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):