CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

NAFOSTED và cơ hội hợp tác cho giới NCKH Việt Nam

SSHPA (20-4-2018) — Có thể nói Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED; http://www.nafosted.gov.vn/) đã và sẽ tiếp tục mang lại cơ hội phát triển và hợp tác nghiên cứu khoa học (NCKH) cho các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam(*).

Quỹ NAFOSTED trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2003 của Chính phủ, và chính thức hoạt động từ tháng 3/2008. Với mô hình vận hành tương tự như Quỹ Khoa học Quốc gia (National Science Foundation) của Mỹ tài trợ cho 1/4 các hoạt động nghiên cứu tại Mỹ, hướng đến các tri thức sẽ thay đổi tương lai, NAFOSTED cũng đã và đang mang đến những đóng góp quan trọng thay đổi nền diện mạo nền khoa học Việt Nam, trong đó có khối ngành KHXH&NV. Sứ mệnh tiêu biểu của Quỹ NAFOSTED là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế.

Quỹ đã tạo ra một môi trường khoa học minh bạch và bình đẳng cho các nhà khoa học. Đầu tiên phải kể đến hội đồng các ngành khoa học với các cá nhân có uy tín, đóng góp lớn đã tạo sự tin tưởng cho chất lượng xét duyệt. Ví dụ như hội đồng ngành kinh tế có TS. Nguyễn Việt Cường hay TS. Trần Quang Tuyến đều là những nhà nghiên cứu tiêu biểu cho năng suất cao và chất lượng tốt, được giới nghiên cứu đánh giá cao và nể trọng. Bên cạnh đó, yêu cầu về kết quả với công bố quốc tế có chất lượng (bao gồm cả yêu cầu tuân thủ danh mục ISI/Scopus hay hệ số tác động Impact Factor, CiteScore) cũng giúp tạo ra sự rõ ràng và cải thiện tính minh bạch về tiêu chí.

Điều này, đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu trẻ tích cực đóng góp hơn cho khoa học Việt Nam khi có một cơ sở vững chắc, minh bạch về tài chính cũng như các yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm của nhóm nghiên cứu (sản phẩm, chất lượng, thời hạn). PGS. Phạm Thành Huy có chia sẻ NAFOSTED là cơ sở để giữ chân các tiến sĩ trẻ trở về từ nước ngoài. Cuối cùng bằng các yêu cầu có tính hội nhập quốc tế cao, Quỹ đã tạo ra môi trường phù hợp để thúc đẩy các nhóm nghiên cứu mạnh thông qua các đề tài lớn và quan trọng cho đất nước. Gần đây nhất, Quỹ chủ trương cổ vũ việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và bền vững, tạo nên mối quan tâm chuyển biến phương thức hợp tác của các nhóm NCKH cơ bản.

Đối với KHXH&NV, hiện nay Quỹ đã có hai đợt thông báo đóng góp đề xuất nghiên cứu và xét duyệt tài trợ mỗi năm, thường rơi vào cuối tháng 9 và tháng 3. Ngay từ khi thông báo, có thể thấy nhiều nhóm NCKH thuộc khối ngành KHXH&NV đã nô nức bàn thảo, lên kế hoạch và chuẩn bị, không thua gì không khí lễ hội. Hoạt động trợ giúp và động viên các nhóm NCKH của các trường đại học cũng cho thấy khu vực giáo dục đã đưa việc tham gia đề tài NAFOSTED trở thành một phần quan trọng của nghị sự thường xuyên.

Mặc dù còn nhiều ý kiến cho rằng NAFOSTED cần tiếp tục nghiên cứu và cải tiến cơ chế vận hành để phục vụ NCKH nước nhà, nhưng những gì Quỹ đã đóng góp và sự phản ánh thực tế từ hoạt động gia tăng sôi nổi của các nhóm NCKH trẻ đã cho thấy hiệu quả cũng như hướng đi hợp lý của Quỹ. Ngày càng nhiều NCKH thuộc nhiều lĩnh vực mang đóng góp của Việt Nam ra các diễn đàn khoa học lớn của thế giới, với sự tiếp sức và hỗ trợ của Quỹ.

(*) Chính mốc thời gian đầu tiên 2008 của CSDL NVSS các nhà KHXH&NV Việt Nam được lấy theo năm mà quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (National Foundation for Science and Technology Development) — NAFOSTED ra đời và vận hành phục vụ công cuộc phát triển khoa học cơ bản đất nước.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (3):

  • Trả lời Van Huong (4/25/2018 6:22 AM): Hội đồng ngành Kinh tế còn có hai bạn Võ Xuân Vinh và Phạm Khánh Nam đều có bài báo ISI, Scopus rất tốt, có Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (bên Business) cũng có các bài báo quốc tế ISI / Scopus uy tín. Các thành viên thế hệ nhiều tuổi hơn (5X và 6X) cũng rất ủng hộ xu thế mới hội nhập của nghiên cứu cơ bản trong KHXH.
  • Trả lời Nghiêm Cường (4/21/2018 9:34 PM): Tôi mong rằng các nhà khoa học Việt Nam có nhiều đự án có chất lượng và gây ra cơn "đau đầu" nhẹ đối với hội đồng xét duyệt. Và cũng mong rằng có nhiều đề tài có thể ứng dụng vào đời sống của người Việt Nam.
  • Trả lời Nguyễn Minh Hoàng (4/21/2018 12:10 AM): Mình nghĩ nên để ý kỹ hơn lỗi chính tả của tiêu đề