CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bạn sẽ liều hơn khi bạn ở trên các tòa nhà cao tầng

SSHPA (22-04-2018) - Bài báo The Influence of Physical Elevation in Buildings on Risk Preferences: Evidence from a Pilot and Four Field Studies với của 3 tác giả người Mỹ trên tạp chí Q1 Journal of Consumer Psychology (H Index 77, CiteScore 3.12, Impact Factor 3.385) đưa ra kết quả sơ bộ rằng chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về độ cao so với mặt đất thì sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng đưa ra quyết định.

Bài báo lấy dữ liệu từ kết quả từ một nghiên cứu tiên phong và bốn nghiên cứu thực địa với các quyết định tài chính có cả kết quả giả thuyết và thực tế. Kết quả chỉ ra rằng khi cơ thể có ở trên cao thì tâm lý sẽ có khuynh hướng tìm kiếm rủi ro và thể hiện bằng các hành vi có tính rủi ro cao. ĐIều này được tạm lý giải bằng sự nhạy cảm với quyền lực.

Bài báo cũng cho rằng chỉ khi một người có cảm giác rõ rệt về độ cao thì các hiệu ứng tâm lý mới xuất hiện.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):