CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

“Đầu xuôi đuôi lọt” và chuyện được nhận tài trợ nghiên cứu khoa học

SSHPA (25-04-2018) — Bài báo mới đây có tựa đề Scientists’ early grant success fuels further funding trên Nature của tác giả Holly Else đã dẫn tải lại một nghiên cứu trên PNAS về câu chuyện “đầu xuôi đuôi lọt” trong tài trợ khoa học.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các nhà nghiên cứu trẻ tại Hà Lan nhận được tài trợ nghiên cứu sau tiến sĩ thường tiếp tục nhận được tài trợ nhiều hơn ít nhất trong 8 năm tiếp theo. Những người này cũng có nhiều cơ hội trở thành giáo sư hơn so với những người không nhận được tài trợ. Tuy nhiên, việc có hay không có tài trợ sớm lại không hề ảnh hưởng đến năng suất về sau này.

Nghiên cứu mới chỉ gói gọn trong Hà Lan và hai quỹ tài trợ nên vẫn còn có nhiều điểm tranh luận nhưng các kết quả cũng là đáng lưu tâm cho ban quản lý các quỹ tài trợ khoa học. Có lẽ thông tin này cũng phần nào giúp các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam trong việc định hướng về dự án nghiên cứu với nguồn tài chính NAFOSTED.

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):