CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ý nghĩa của hôn nhân đối với người trẻ tuổi ở Việt Nam

SSHPA (02-05-2018) - Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Marriage & Family Review, số 54 năm 2018 có tựa đề Meanings of Marriage to Young People in Vietnam của tác giả Vũ Thị Thanh (Vietnam Academy of Social Sciences) đã chỉ ra ý nghĩa của hôn nhân đối với những người trẻ tuổi tại Việt Nam.

Tác giả đặt vấn đề răng trong khi xã hội Việt Nam ngày càng có nhiều tiếp xúc với văn hóa nước ngoài và chịu nhiều ảnh hưởng về suy nghĩ, lối sống, người trẻ cũng đang phải tự điều chỉnh những mong muốn của mình đối với hôn nhân trong thời kỳ hiện đại.

Bằng việc phỏng vấn 60 cặp vợ chồng dưới 30 tuổi, tác giả đã tìm ra hai yếu tố về nhận thức quan trọng trong hôn nhân. Một là các cặp vợ chồng trẻ vẫn coi hôn nhân là một tổ chức quan trọng và được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn xã hội. Mặt khác, các cặp vợ chồng tin vào phần thưởng mà hôn nhân đem lại đối với từng cá nhân. Tác giả cũng nói rõ có sự đồng thuận chung nhưng vẫn có một vài khác biệt trong nhận thức của đàn ông và phụ nữ và của những người ở nông thôn và thành thị.

Tạp chí Marriage & Family Review được xếp hạng Q2 trong nhóm Social Sciences và có H Index 26 và HSTĐ CiteScore 0.26.

Chuẩn thư viện APA:

Vu, T. T. (2018). Meanings of Marriage to Young People in VietnamMarriage & Family Review, 54(6), 531-548, doi: 10.1080/01494929.2017.1403991.

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Hoang n (5/3/2018 11:37 PM): Mong rằng tác giả có thể giới thiệu nhiều hơn về khái quát của bài