CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Thêm một bài của SSHPA tại Hội nghị Triết học Thế giới XXIV Bắc Kinh 2018

SSHPA (4-5-2018) — Trong lượt bình duyệt cuối cùng Nhóm dữ liệu NVSS/SSHPA được Ban thư ký Hội nghị Triết học Thế giới XXIV (Bắc Kinh 2018) thông báo chấp thuận bài nghiên cứu thứ hai, sau hơn 2 tháng “peer review”.

(Ảnh: The XXIII WCP tại Hy Lạp, quê hương Triết học hiện đại)

Bài sẽ được trình bày và đăng trong Proceedings of the XXIV World Congress of Philosophy, do Vương Quân Hoàng (Université Libre de Bruxelles & Đại học Thành Tây), Hồ Mạnh Tùng (Viện Triết học/VHLKHXH), Lã Việt Phương (VnZone), Vương Thu Trang (Sciences Po Paris, Campus de Dijon) và Nguyễn Tô Hồng Kông (Vietnam Panorama Media Monitoring) đồng tác giả.

Bài hội nghị có tiêu đề: “How philosophy of social sciences can benefit from Bayesian statistics: Insights from a developing country”, trong đó có đề cập tới vấn đề “stargazing”, “p-hacking”, “HARKING”, và giá trị khoa học của việc chuyển đổi hiệu quả sang hệ thống thống kê Bayesian.

Bài thứ nhất được chấp thuận ngày 17-4-2018: https://sc.sshpa.com/post/1089. Các bài kỷ yếu hội nghị WCP được chỉ mục hóa trong Philosopher's Index, ISI Web of Science CPCI và Scopus Conferences Papers.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):