CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tiêu chuẩn công bố quốc tế NAFOSTED, cập nhật SENSE (2017) và bổ sung CSDL

SSHPA (11-05-2018) — Trong cộng đồng nghiên cứu Việt Nam, NAFOSTED ngày càng có vai trò quan trọng, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển các đề tài dài hạn, và định hướng chất lượng khoa học.

Một biểu hiện cụ thể nhất, đó là các yêu cầu đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chí về công bố hay sáng chế. Hơn nữa, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với NAFOSTED, bên cạnh việc yêu cầu, cũng trực tiếp thực hiện việc minh bạch thông tin đối với các yêu cầu này. Chẳng hạn, Bộ KHCN có Thông tư 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014, và Quỹ NAFOSTED đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017, quy định về tiêu chuẩn chất lượng công bố cho các sản phẩm mà nguồn tài trợ Quỹ yêu cầu.

Bên cạnh đó, trong QĐ 224 nói trên, có một mục nhỏ (3.2) ghi rõ : “Đối với các ngành khác: Các nhà xuất bản được xếp nhóm A, B do Hội đồng kinh tế xã hội Hà Lan (SENSE) bình chọn hàng năm”.

Hàng năm, SENSE cung cấp một danh sách các nhà xuất bản (NXB), kèm theo đánh giá riêng về mức độ chất lượng. Yêu cầu A, B của NAFOSTED theo QĐ 224 là mức rất cao. Chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy những NXB tên tuổi như Palgrave Macmillan hay Praeger trong danh sách của SENSE cũng chỉ có hạng B; hạng A là cỡ như MIT Press.

Bên cạnh đó, lưu ý rằng, tuy danh sách của SENSE thay đổi hàng năm, nhưng không phải năm nào cũng đánh giá lại trật tự với mọi NXB. Trên website nói rõ, thường đó là khi có yêu cầu hoặc dữ liệu bổ sung. Còn nếu không, thì họ sử dụng trật tự của năm gần nhất có trong danh sách. Những NXB lớn, nhiều dữ liệu thì có mức hàng năm, ví dụ Springer, thậm chí có riêng cho Springer Berlin, Springer Dordrecht, Springer Singapore, Springer New York, v.v.. Còn Praeger thì chỉ có dữ liệu Praeger Santa Barbara, Calif. (B) đánh giá năm 2015; và trước đó Praeger Westport, Conn. (B) vào năm 2012, sau đó thì không đánh giá lại.

* Các bạn có thể download danh sách NXB theo SENSE năm 2017 ở đây (pdf): SENSE 6-2017.

Cuối cùng, chú ý về khả năng trùng lắp. Do có mục con 3.1 và mục 4, chúng ta sẽ nhận thấy có nhiều NXB liệt kê trong SENSE cũng là các NXB đã được liệt kê trong 3.1 và 4. Ta nên hiểu các phân mục này không phải là phân hoạch riêng biệt dữ liệu, mà là các tập con có khả năng chồng lấn và sẽ có những ấn phẩm nằm ở nhiều phân mục con cùng lúc.

* Một chi tiết đính chính nhỏ: QĐ 224 nói rằng THE hợp tác với Thomson Reuters, tuy nhiên, kể từ 4 năm nay, THE đã chuyển sang sử dụng dữ liệu của Scopus và thuật toán SciVal cho xếp hạng đại học: xem thông báo của PwC (pdf).

Nói ngắn gọn, QĐ 224 là một minh chứng về giá trị của minh bạch hóa thông tin cho tài trợ khoa học bằng ngân sách nhà nước của Bộ KH&CN và NAFOSTED. Nhà nghiên cứu nhận đề tài quốc gia cũng biết rõ phải hoàn thành ấn phẩm gì, với mức độ chất lượng thế nào, và công bố ở đâu. Điều này phản ánh tiến bộ rất đáng kể trong nhận thức, quyết định tài trợ và quản lý nghiên cứu KH ở quy mô quốc gia.

Vì thế, từ tháng 5-2018, CSDL KHXH&NV SSHPA tiến hành bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia theo Quyết định 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, và tiếp tục cập nhật các công bố quốc tế của nhà nghiên cứu Việt Nam.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):