CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu KHXH với sáng kiến Be Best của Melania Trump

SSHPA (13-05-2018) — Theo tạp chí Science ngày 10-5 (doi:10.1126/science.aau1430), Nhà Trắng đã có một bước khích lệ đối với khoa học xã hội trong việc giới thiệu và quảng bá chương trình hành động và nâng cao nhận thức về trẻ em trong tuần này Be Best. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã sử dụng chất liệu nghiên cứu KHXH trong nghị sự công việc Be Best đề xướng.

Đó là các nghiên cứu của nhà tâm lý học xã hội Jean Twenge (San Diego State University - SDSU) ở California. Tiêu biểu là tác phẩm iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and Completely Unprepared for Adulthood-and What That Means for the Rest of Us.

Tác phẩm này xuất bản mới đây, năm 2017; và tới nay đã kịp có 33 trích dẫn cùng với rất nhiều bài bình sách trên các tạp chí tốt, theo Google Scholar.

***

 


Ý kiến bạn đọc (0):