CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Một lưới liên kết đồng tác giả “đẹp”

SSHPA (13-05-2018) — Dữ liệu liên kết đồng tác giả của SSHPA được sản xuất cho độ sâu 2-bước. Và qua quan sát hàng trăm lưới như vậy cho tới thời điểm này (13-5-2018), có lẽ hình dưới đây cho lưới “đẹp” nhất. (Đến lúc này là có tổng cộng 1749 nhà khoa học có dữ liệu, trong đó 733 là người Việt.)

Đó là lưới với tác giả Le Trinh Hai (mã tác giả: vm.219) là “tâm” liên kết. Trông như một bông hoa cúc. Thông tin chi tiết hơn về tác giả có thể truy cập tại địa chỉ: https://sshpa.com/frontend/author/228 (để truy cập, cần đăng ký tại https://sshpa.com/ và kích hoạt account qua email).

Lưới này có bố cục cân đối, không có nhiều điểm dữ liệu (tác giả) nào quá lớn, nhất là ở các “cánh hoa”. Riêng tác giả nước ngoài có kích thước lớn (tỷ lệ với số lượng công bố), mã fm.1113, do phân bố tối ưu của lực hút lưới, nên hợp thành với “tâm” trông như một hình âm-dương lưỡng cực vậy.

Tuy nhiên, đó chỉ là một cách quan niệm; và mỗi người có thể quan niệm về lưới đẹp theo một cách riêng, không phải lúc nào cũng ưu tiên sự cân đối.

Dưới đây là lưới hợp thành của nhiều lưới con, trong một nghiên cứu khác của SSHPA cuối năm 2017.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):