CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Một lưới tác giả đang lớn mạnh (vm.691)

SSHPA (17-05-2018) — Tháng 2 năm 2018, tạp chí Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University (CiteScore 0.32) đăng tải bài nghiên cứu với tựa đề Impact Of Salinity Intrusion On Rice Productivity In The Vietnamese Mekong Delta của ba tác giả Huỳnh Việt Khải và Nguyễn Hữu Đặng (Đại học Cần Thơ) và Mitsuyasu Yabe (Kyushu University). Bài nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến năng suất sản xuất gạo tại đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy người nông dân mất từ 2.5 đến 4.05 tấn/ha/năm.

Đối với tác giả Huỳnh Việt Khải, (vm.691), đây không phải là nghiên cứu đầu tiên của anh về nông nghiệp và môi trường tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm 20152017, tác giả này cũng đã hợp tác với đồng nghiệp tại đại học Cần Thơ như Võ Thành Danh (4 bài; vm.740) hay Nguyễn Thùy Trang (2 bài). Nhờ đó, lưới liên kết của nhóm tác giả đến từ đại học Cần Thơ cho thấy sự lớn mạnh của một nhóm khoa học đang lên.

(Nguồn: sshpa; 17-5-2018)

Từ năm 2008, tác giả Việt Khải đã luôn giữ vững năng suất khoa học và đạt công suất cao trong hai năm liên tiếp 2014, 2015. Năm 2015 cũng đánh dấu giai đoạn tác giả bắt đầu dẫn dắt các tác giả khác từ đại học Cần Thơ. Cũng cần lưu ý rằng, con số 16 bài của tác giả Việt Khải chỉ bao gồm các tác phẩm đúng tiêu chí của CSDL SSHPA: Chỉ mục hóa trong ISI, Scopus hoặc thỏa mãn điều kiện nằm trong danh mục tạp chí công nhận bởi Nafosted.

 


Ý kiến bạn đọc (0):