CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Các thuật ngữ về quy hoạch đô thị bền vững trong nghiên cứu khoa học: hiểu như thế nào là đúng?

SSHPA (21-5-2018; Nguyễn Minh Hoàng) — Trong bài nghiên cứu Sustainable–smart–resilient–low carbon–eco–knowledge cities; making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization đăng trên tạp chí Journal of Cleaner Production, nhóm tác giả tới từ trường ĐH Kỹ thuật Delft (Hà Lan), ĐH Phục Đán, Thượng Hải (Trung Quốc), và ĐH Westminster (Anh) đã phân định sự khác biệt giữa các thuật ngữ thường được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học về quy hoạch đô thị bền vững. Những thuật ngữ này thường được giới quy hoạch chính sách và giới phát triển đô thị sử dụng thay đổi lẫn nhau. Nhưng có thật sự các thuật ngữ tương đồng về ngữ nghĩa hay chúng khác nhau về bản chất và ở đây có sự hiểu lầm?

Kết quả bài nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra sự khác biệt cũng như trùng lặp trong khái niệm và bản chất của 6 thuật ngữ: ‘sustainable city’ (thành phố bền vững), ‘low carbon city’ (thành phố xanh), ‘smart city’ (thành phố thông minh), ‘knowledge city’ (thành phố tri thức), ‘resilient city’ (thành phố có khả năng phục hồi nhanh), và ‘eco city’ (thành phố sinh thái): 

                             Loại

                                     Tính chất

‘sustainable city’ (thành phố bền vững)

 • Khái niệm phổ biến nhất
 • Khái niệm bao quát liên quan đến các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội

‘low carbon city’ (thành phố xanh)

 • Tập hợp con của ‘sustainable city’
 • Có định nghĩa khá hẹp, chủ yếu liên quan đến các khái niệm giảm khí thải CO2, nâng cấp thành thị và kế hoạch phòng ngừa

‘smart city’ (thành phố thông minh)

 • Có định nghĩa hẹp, nhưng đang được quan tâm đặc biệt trong giới nghiên cứu khoa học
 • Liên quan đến các khái niệm về xã hội hóa, vai trò của internet trong cung cấp dịch vụ, công việc, kinh doanh, và trao quyền cho công dân

‘knowledge city’ (thành phố tri thức)

 • Nhánh mới trong ngành
 • Mặc dù trùng lập 1 số khái niệm với ‘sustainable city’, ‘knowledge city’ xuất phát từ mục đích phát triển kinh tế

‘resilient city’ (thành phố có khả năng đàn hồi nhanh)

 • Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng có khả năng trở thành 1 nhánh riêng biệt trong ngành
 • Liên quan đến các lĩnh vực về khu vực an toàn và quản lý các biện pháp khẩn cấp

‘eco city’ (thành phố sinh thái)

 • Chia sẻ 1 số khái niệm với ‘sustainable city’ và ‘low carbon city’
 • Liên quan đến 2 nhóm lĩnh vực: 1) lên kế hoạch và thiết kế đô thị, 2) công nghệ xanh và công nghệ đô thị (thường được để cập với các thành phố ở Hàn Quốc và Trung Quốc)

Kết quả của nghiên cứu này có thể sẽ phù hợp cho những nghiên cứu về đô thị bền vững ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện quá trình đô thị hóa theo hướng thông minh và bền vững cũng là nhu cầu cấp thiết của nước ta. Nghiên cứu này được xuất bản vào tháng 12 năm 2015, tính đến nay đã có 162 trích dẫn của Google Scholars và 55 trích dẫn của Web of Science.

Tạp chí Journal of Cleaner Production có chỉ số JIF=5.715, Q1 Scopus ở bốn hạng mục: Environmental Science, Industrial and Manufacturing Engineering; Renewable Energy, Sustainability and Environment; Strategy and Managment. Tạp chí này cũng đã từng đăng bài của tác giả Trần Duy Đông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và tác giả Hồ Quốc Thông (ĐH Tây Nguyên) và cộng sự. 

*Chuẩn thông tin thư viện APA của bài:

De Jong, M., Joss, S., Schraven, D., Zhan, C., & Weijnen, M. (2015). Sustainable–smart–resilient–low carbon–eco–knowledge cities; making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. Journal of Cleaner Production109, 25-38. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.004

*Bài giới thiệu là đóng góp của Nguyễn Minh Hoàng (ĐH Ritsumeikan Asia Pacific University, Oita, Nhật Bản).


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (2):

 • Trả lời Viet Ha Nguyen (5/21/2018 8:54 PM): Quá tuyệt!
 • Trả lời Manh Tung (5/21/2018 6:18 PM): Đóng góp của tác giả là rất đáng hoan nghênh. Những nghiên cứu như thế này chứng tỏ vẫn còn nhiều khoảng trống trong lối tư duy của giới khoa học về vấn đề bền vững.