CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Chiến lược phát triển định hình trong quan hệ giữa vốn xã hội, vốn nhân lực, và vốn vật chất – Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam

SSHPA (22-05-2018) - Tác giả Lê Văn Cường (IPAG, CNRS, PSE, Học Viện Chính sách và Phát triển, và TIMAS) cùng với Nguyễn Ngọc Anh (IPAG, DEPOCEN), Nguyễn Ngọc Minh (DEPOCEN, Unversity of Nantes), và Michel Simioni (INRA) mới đây đã giới thiệu một hệ lý thuyết giải thích các quan hệ của các loại vốn trong bài Growth strategy with social capital, human capital and physical capital—Theory and evidence: The case of Vietnam trên Journal of Public Economic Theory.

 

Nhóm tác giả đưa ra định nghĩa về các loại vốn như sau:

Tên loại vốn Định nghĩa
Vốn xã hội (Social Capital) các quan hệ xã hội mà có thể có tác dụng tích cực lên sự giàu có của một xã hội và các thành viên trong đó
Vốn nhân lực (human capital) Nhân lực, con người
Vốn vật chất (physical capital)

các loại tài sản hữu hình như tiền bạc, máy móc

Với việc phân tích một lượng dữ liệu dọc (longitudinal data) về các doanh nghiệp tại Việt Nam trong khoảng 2005-2015, các tác giả đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả (causal impact) của vốn xã hội lên sự vận hành của các doanh nghiệp. Các kết quả phân tích cho thấy có những khoảng đầu tư vào vốn xã hội là hiệu quả đối với doanh thu của doanh nghiệp và vai trò của vốn xã hội cũng dần nhỏ lại khi doanh nghiệp đó giàu mạnh lên.

Tạp chí được xếp hạng Q2 ở mục Economics, Econometrics & Finance cũng như với Social Sciences. Tạp chí được chỉ mục hóa từ năm 1999 đến 2001 sau đó bị dừng và được chỉ mục hóa trở lại từ 2007 đến nay. chỉ số H-Index là 26 theo Scimago, JIF (2016) 0.548, CiteScore (2016) 0.61.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Van, C. L., Nguyen, A. N., Nguyen, N., & Simioni, M. (2018). Growth strategy with social capital, human capital and physical capital-Theory and evidence: The case of Vietnam. Journal of Public Economic Theory. doi:10.1111/jpet.12305

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: [email protected] và/hoặc [email protected]


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Viet Ha Nguyen (5/22/2018 8:07 PM): Từ kết luận có thể thấy là các công ty ở Việt Nam càng phát triển lớn mạnh càng không cần đến vốn xã hội. Đây là một kết luận rất hay trong khi xu hướng của thế giới là đang cổ vũ cho các hoạt động liên quan đến CSR (Corporate Social Responsiblity)