CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Người chuyển giới tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn về kinh tế

SSHPA (22-05-2018) – Chuyển giới để định hình lại giới tính của mình đã là một lựa chọn khó khăn nhưng sau khi chuyển giới, những người này còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đó là câu chuyện ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam.

Trong một nghiên cứu mới được công bố gần đây có tên Transgender employment and entrepreneurialism in Vietnam trên tạp chí Gender & Development, tác giả Pauline Oosterhoff (Institute of Development Studies) và Hoàng Tú Anh (Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số) đã chia sẻ những thông tin chi tiết về những điều kiện kinh tế và những khó khăn mà người chuyển giới ở Việt Nam.

Các kết quả nghiên cứu của hai tác giả cho thấy các tiêu chuẩn về giới tính thường đem lại sự bất công về kinh tế đối với những nguuwofi chuyển giới. Hơn nữa, doanh nghiệp nhỏ và tinh thần khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một những việc làm hợp pháp và thỏa mãn đối với những người chuyển giới.

Tạp chí được xếp hạng Q1 ở mục Development, Gender Studies (2016). Tạp chí được chỉ mục hóa trong thư viện Scopus từ năm 1993 đến nay. chỉ số H-Index là 29 theo Scimago và CiteScore (2016) 1.03.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Oosterhoff, P., & Hoang, T. (2018). Transgender employment and entrepreneurialism in Vietnam. Gender & Development, 26(1), 33-51. doi:10.1080/13552074.2018.1429102

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: [email protected] và/hoặc [email protected]


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Viet Ha Nguyen (5/22/2018 8:13 PM): Tác giả Hoàng Tú Anh là một trong những nhà nghiên cứu có năng suất rất cao, rất khâm phục cô!