CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Đánh giá hành vi mua sắm của người Việt trẻ với thực phẩm hữu cơ

SSHPA (Phùng Anh Hào; 24-05-2018) – Trên thế giới hiện nay, việc khuyến khích sử dụng sản phẩm hữu cơ là tất yếu trong việc bảo vệ môi trường. Công bố mới đây Evaluating the purchase behaviour of organic food by young consumers in an emerging market economy trên tạp chí Journal of Strategic Marketing đã chỉ ra những nhân tố có lợi và có hại trong việc tiêu dùng thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện bởi Green Consumption Research Group đến từ Đại học Ngoại thương và hai tác giả đến từ Đại học Thương mại: Phạm Thu Hương, Nguyễn Thế Ninh, Phan Thị Thu Hoài và Nguyễn Nam Thành.

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình cấu trúc để phân tích dữ liệu đa biến thu thập được từ 268 đối tượng nghiên cứu trong khoảng 24 tuổi. Các kết quả chỉ ra rằng quan ngại về an toàn thực phẩm, tự giác sức khỏe và tiếp xúc của truyền thông với thực phẩm là các nhân tố quan trọng khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm hữu cơ. Ở mặt còn lại, những rào cản như giá cao, nguồn cung hạn chế, sự nghi ngờ về nhãn hàng và thiếu sót trong marketing đã cản trở sự tiêu thụ của thực phẩm hữu cơ.

Một phát hiện đáng ngạc nhiên trong nghiên cứu này là việc bảo vệ môi trường không đóng vai trò quan trọng trong việc chọn lựa sử dụng thực phẩm hữu cơ. Nhóm nghiên cứu tạm lí giải có thể người tiêu dùng chưa thực sự hiểu hết được tác động của thực phẩm hữu cơ lên môi trường, và thể hiện sự thiếu kiến thức của người tiêu dùng với tiêu dùng bền vững. Kết lại, nghiên cứu gợi ý cần sử dụng truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để quảng bá, giáo dục, và kích cầu việc sử dụng thực phẩm hữu cơ; đồng thời cũng cần có cơ chế thắt chặt quản lí nhãn mác thực phẩm hữu cơ.

(Nguồn: https://www.thiennhien.net)

Tạp chí Journal of Strategic Marketing được chỉ mục hóa trong CSDL Emerging Sources Citation Index (ESCI) của ISI WoS và Scopus. Hệ số tác động CiteScore 2016 là 0.79 và tăng mạnh lên 1.37 theo CiteScore Tracker 2017. Theo Scimago, tạp chí xếp hạng Q3 ở phân mục Marketing và Q2 ở Strategy and Management, với H Index 18.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Pham, T. H., Nguyen, T. N., Phan, T. T. H., & Nguyen, N. T. (2018). Evaluating the purchase behaviour of organic food by young consumers in an emerging market economy. Journal of Strategic Marketing, DOI: 10.1080/0965254X.2018.1447984.

** Bài giới thiệu được viết bởi Phùng Anh Hào (Ritsumeikan Asia Pacific University; [email protected]) **


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):