CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tự do học thuật và chất lượng nghiên cứu

SSHPA (29-05-2018) — Trước đây, các nghiên cứu thường cho rằng sự cạnh tranh cho tài trợ và sự quản tí tốt từ trường đại học sẽ mang đến sự hiệu quả trong nghiên cứu và công bố.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của hai nhà khoa học đến từ Hà Lan và Thụy Điển đã cho thấy quốc gia có tỉ lệ chuyển hóa tiền tài trợ thành công bố khoa học cao như Hà Lan có môi trường học thuật tương đối tự do cho các nhà khoa học.

Bên cạnh đó, sự cởi mở với hợp tác quốc tế cũng có đóng góp nhất định. Trước đó, một nghiên cứu năm 2010 cũng cho thấy hệ thống quản lí tốt hay "doping" tài chính cũng không đồng nghĩa với hiệu quả trong công bố khoa học.

Nghiên cứu được Smriti Mallapaty lược đăng với tựa đề Scientists get more bang for their buck if given more freedom trên Nature Index ngày 23-05-2018.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):