CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Phân phối và sở hữu khách sạn hạng sang tại Việt Nam

SSHPA (07-06-2018) - Nghiên cứu mới với tựa đề Distribution channels and ownership of upmarket hotels in a transition economy của ba tác giả Le Ngoc Tuan (Đại học Duy Tân), Douglas G. Pearce và Karen A. Smith (Victoria University of Wellington, New Zealand) đã nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai khía cạnh: sở hữu và phân phối trong việc phát triển dịch vụ khách sạn tại Việt Nam.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Q1 International Journal of Hospitality Management (H Index 82).

Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào phân khúc khách sạn hạng sang (4 và 5 sao) vì phân khúc này có đầy đủ cả 4 hình thức sở hữu (nhà nước, tư nhân nội địa, hợp tác quốc tế, 100% nước ngoài). Sau đó, nhóm đã thực hiện phỏng vấn sâu bán cấu trúc để hiểu thêm về hệ thống phân phối của các khách sạn. Kết quả phân tích cho thấy hình thức sở hữu hợp tác quốc tế và tư nhân nội địa đang chiếm phần lớn. Tuy nhiên, sở hữu trong ngành khách sạn ở Việt Nam lại thiếu đa dạng so với Trung Quốc. Bốn hình thức sở hữu cũng tạo nên sự khác biệt giữa các kênh phân phối được áp dụng. Ví dụ, khách sạn thuộc sở hữu nhà nước hay tư nhân nội địa thường xuất hiện các kênh phân phối không chính thức trong khi hình thức sở hữu hợp tác quốc tế thì có sức mạnh từ các hệ thống phân phối thuộc các chuỗi quản lí của họ.

Tạp chí International Journal of Hospitality Management có hệ số tác động 2017 CiteScore 4.10 và 2016 Impact Factor 2.787. Theo Scopus, tạp chí đứng thứ 3/90 trong phân ngành quản trị khách sạn và du lịch, và 24/370 trong phân ngành ngành quản trị và chiến lược.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Le, N. T., Pearce, D. G., & Smith, K. A. (2018). Distribution channels and ownership of upmarket hotels in a transition economy. International Journal of Hospitality Management68, 50-58, DOI: 10.1016/j.ijhm.2017.09.008.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):