CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Xây dựng kế hoạch phát triển cho Cát Bà dựa trên mô hình dự báo hệ thống động

SSHPA (07-06-2018) - Hai tác giả Thanh Mai (University of Southern Queensland, Úc) và Carl Smith (University of Queensland, Úc) đã sử dụng mô hình hệ thống động (dynamic system modelling) để thay thế thử nghiệm cho mô hình sử dụng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai truyền thống trong nghiên cứu mới Scenario-based planning for tourism development using system dynamic modelling: A case study of Cat Ba Island, Vietnam trên tạp chí Tourism Management.

Hai tác giả đã xây dụng và áp dụng mô hình hệ thống động để dự báo và đánh giá kế hoạch phát triển của đảo Cát Bà và thông qua đó để xây dựng các viễn cảnh phát triển hợp lí cho khu du lịch này. Kết quả dự báo cho thấy mô hình hiện tại của Cát Bà là không bền vững và đến khoảng 2020, sẽ chạm ngưỡng và có thể dẫn đến thiếu nước, ô nhiễm và đặc biệt là thất nghiệp do quá tải dân số. Nghiên cứu cho rằng điều khó khăn đối với các nhà hoạch định chính sách là việc chấp nhận ngưỡng phát triển của Cát Bà và hạn chế du lịch và phát triển dân số để đảm bảo tính bền vững của khu vực.

Tạp chí Tourism Management xếp hạng Q1 với H Index 143. Theo Scopus, tạp chí có HSTĐ 2017 CiteScore là 6.90, tăng hơn 1 điểm so với năm 2016. Tạp chí được chỉ mục hóa trong SSCI với 2016 Impact Factor là 4.707.

*Thông tin thư viện (Chuẩn APA):

Mai, T., & Smith, C. (2018). Scenario-based planning for tourism development using system dynamic modelling: A case study of Cat Ba Island, Vietnam. Tourism Management68, 336-354, DOI: 10.1016/j.tourman.2018.04.005.

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):