CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng của siêu mặt trăng lên thị trường chứng khoán Việt Nam

SSHPA (09-06-2018; Phùng Anh Hào) - Nghiên cứu The Impact of Supermoon on Stock Market Returns in Vietnam đăng trên sách kỉ yếu Econometrics for Financial Applications đã​​​​​​ tập trung vào phân tích tác động của hiện tượng siêu mặt trăng lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện bởi hai tác giả Nguyễn Ngọc Thạch (Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Điệp (Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh).

Nghiên cứu thu thập và phân tích dữ liệu của sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE – Ho Chi Minh Stock Exchange) từ ngày 13/3/2002 đến 31/12/2015. Số liệu thu thập được cho thấy, trong giai đoạn siêu mặt trăng, tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu thấp hơn bình thường. Nhóm nghiên cứu tạm lí giải hiện tượng này xảy ra do siêu mặt trăng có tạo ảnh hưởng lên tâm trạng và tâm lí của nhà đầu tư, dẫn đến những quyết định thiếu tính hợp lí. Hai tác giả gợi ý nhà đầu tư nên kiểm soát tâm trạng của bản thân để tăng hiệu quả của các quyết định tài chính. Với các nhà quản lí tài chính, họ nên cẩn thận khi đưa ra các quyết định về định giá tài sản, trả cổ tức,… trong chu kì siêu mặt trăng. Cuối cùng, đối với các nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu này có thể hỗ trợ họ trong việc phân tích hành vi nhà đầu tư để đưa ra các chính sách quản lí phù hợp.

Sách kỉ yếu Econometrics for Financial Applications tổng hợp các bài nghiên cứu được nộp cho hội thảo International Econometric Conference of Vietnam 2018, tổ chức tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 vừa qua. Sách kỉ yếu này được ông lớn Springer xuất bản.

*Thông tin thư viện (Chuẩn APA):

Thach, N. N., & Van Diep, N. (2018, January). The impact of supermoon on stock market returns in Vietnam. In L. H. Anh, L. S. Dong, V. Kreinovich & N. N. Thach (Eds.), International Econometric Conference of Vietnam (pp. 611-623). Cham: Springer.

** Bài giới thiệu được viết bởi Phùng Anh Hào (Ritsumeikan Asia Pacific University; [email protected]) **


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):