CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng của chất lượng dinh dưỡng và môi trường học tập tại nhà đến sự phát triển của trẻ nhỏ

SSHPA (12-06-2018) - Nghiên cứu với tựa đề Influences of early child nutritional status and home learning environment on child development in Vietnam đăng trên tạp chí Maternal and Child Nutrition đã công bố những đánh giá về ảnh hưởng của môi trường học tập tại nhà (home learning environment - HOME) và chất lượng dinh dưỡng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Nghiên cứu là kết quả hợp tác giữa các học giả đến từ các trường đại học Hoa Kỳ và hai tác giả đến từ Đại học Y Dược Thái Nguyên là Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Hồng Phương.

Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 1458 trường hợp về chất lượng môi trường học tập tại nhà và dinh dưỡng của trẻ nhỏ dưới 1 tuổi tại Việt Nam và đánh giá sự phát triển của nhận thức, ngôn ngữ và chuyển động ở trẻ nhỏ ở năm 2 tuổi. Các kết quả cho thấy, việc kém dinh dưỡng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ nhưng chất lượng của môi trường học tập tại nhà phần nào đó giúp giảm thiểu ảnh hưởng đó.

Tạp chí Maternal and Child Nutrition được xếp hạng Q1 ở tất cả 4 phân ngành với H Index 44. Tạp chí nằm trong danh mục SCIE của ISI với HSTĐ Impact Factor 2016 là 2.528. Theo Scopus, HSTĐ CiteScore 2017 của tạp chí là 2.93.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Nguyen, P. H., DiGirolamo, A. M., Gonzalez‐Casanova, I., Young, M., Kim, N., Nguyen, S., ... & Ramakrishnan, U. (2018). Influences of early child nutritional status and home learning environment on child development in Vietnam. Maternal & child nutrition14(1), e12468, DOI:10.1111/mcn.12468.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):