CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

SSHPA (13-06-2018) - Nghiên cứu mới trên tạp chí Pacific Accounting Review với tựa đề Does corporate governance shape the relationship between corporate social responsibility and financial performance? đã chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội(corporate social responsbility — CSR) và hiệu quả tài chính  của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời hai tác giả đến từ University of Twente, Hà Lan - Rezaul Kabir và Thái Minh Hạnh - cũng chỉ ra các yếu tố quản trị doanh nghiệp cũng góp phần củng cố mối quan hệ tích cực này.

Hai tác giả đã thu thập dữ liệu từ báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên hai sàn chứng khoán lớn tại Việt Nam: Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) và Hanoi Stock Exchange (HNX). Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thống kê hồi quy bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares - OLS). Kết quả cho thấy các tín hiệu tích cực của mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp Việt Nam cũng như ảnh hưởng của các yếu tố quản trị doanh nghiệp. Hai tác giả gợi ý cần điều tra kĩ càng hơn về vai trò của quản trị doanh nghiệp cũng như xem xét sự thay đổi giữa các quốc gia và văn hóa khác nhau.

Tạp chí Pacific Accounting Review được chỉ mục hóa trong Scopus từ năm 2017 với HSTĐ CiteScore 2017 là 0.31. Bên cạnh đó, tạp chí cũng nằm trong danh mục Emerging Sources Citation Index.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Kabir, R., & Thai, H. M. (2017). Does corporate governance shape the relationship between corporate social responsibility and financial performance?. Pacific Accounting Review29(2), 227-258, DOI:10.1108/PAR-10-2016-0091.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):