CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuốn sách về quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam được Springer xuất bản

SSHPA (15-06-2018) - Ngày 9 tháng 6 năm 2018 vừa qua, Springer đã chính thức xuất bản online cuốn sách Internationalisation in Vietnamese Higher Education được biên tập bởi hai tác giả Trần Thị  Lý (Deakin University, Úc) và Simon Marginson (UCL Institute of Education, Anh).

Cuốn sách này tổng hợp nhiều nghiên cứu của các tác giả người Việt và quốc tế về các vấn đề như mô hình, thế mạnh, cơ hội, ràng buộc hay sự căng thẳng trong quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam. Thông qua phản ánh ngụ ý của các khái niệm quan trọng từ các lý thuyết và mô hình đương đại về quốc tế hóa với môi trường Việt Nam, các nghiên cứu hướng đến tìm hiểu các động lực và các mặt khác nhau của quốc tế hóa đại học Việt Nam; so sánh quốc tế hóa giữa Việt Nam và các quốc gia khác; đồng thời làm rõ và thảo luận sự căng thẳng khi áp dụng các phương pháp và mô hình quốc tế hóa, hệ tư tưởng của phương Tây vào môi trường Việt Nam.

Các tác giả và chủ biên cuốn sách đều hướng đến cung cấp thêm góc nhìn về chính sách của chính phủ, việc đảm bảo chất lượng, chương trình học, ảnh hưởng của các tổ chức quốc tế đến giáo dục đại học, tính lưu động của sinh viên quốc tế (international student mobility), giáo dục xuyên quốc gia (transnational education), khả năng tuyển dụng (employability), hay vấn đề chảy máu, tăng thu hay tuần hoàn chất xám (brain drain and brain gain and brain circulation).

Tác giả Phạm Hùng Hiệp (SSHPA và Trung tâm Nghiên cứu XH Liên ngành) cũng đóng góp hai chương sách: một chương đồng tác giả với NCS. Hoàng Ngọc Lan (State University of New York University at Albany, Hoa Kỳ) và TS. Trần Thị Lý về chính sách chính phủ và thực hành, và một chương solo về vấn đề chọn lựa địa điểm du học của sinh viên Việt Nam.

Internationalisation in Vietnamese Higher Education là Volume 51 của series sách Higher Education Dynamics xuất bản từ năm 2002 đến nay của Springer.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):