CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu về chiến thuật kép của Trung Quốc đối với ASEAN

SSHPA (21-06-2018) - TS. Lê Thu Hương (Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University, Úc) mới đây đã công bố nghiên cứu về chiến thuật kép - ép buộc và khích lệ - của Trung Quốc đối với ASEAN trên tạp chí The Pacific Review.

Thông qua phân tích tình hình mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, đặc biệt là thông qua quan sát sự căng thẳng tại biển Đông, tác giả đã gợi ý mối quan hệ Trung Quốc - ASEAN hiện nay được dựa trên sự thành công của chiến thuật kép ép buộc và khích lệ mà Trung Quốc đang áp dụng với các quốc gia ASEAN. Theo tác giả thì Trung Quốc có thể áp dụng thành công chiến thuật này là vì nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á và hệ quả trực tiếp là sự lục đục giữa các nước trong ASEAN. Hệ quả này về lâu dài có thể làm suy yếu tiếng nói của ASEAN với tư cách là một khối thống nhất trong khu vực.

Tạp chí The Pacific Review xếp hạng Q1 với H Index 39. Tạp chí cũng được chỉ mục hóa trong CSDL của ISI (Social Sciences Citations Index®, Research Alert®, Social SciSearch®, Current Contents®, Social and Behavioral Sciences) và Scopus. Tạp chí có HSTĐ Impact Factor 2016 là 1.00 và CiteScore 2017 là 1.78.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Le Thu, H. (2018). China's dual strategy of coercion and inducement towards ASEAN. The Pacific Review, DOI:10.1080/09512748.2017.1417325.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):