CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Lời mời đóng góp bản thảo cho tạp chí Palgrave Communications (Nature)

SSHPA (22-06-2018) - Tạp chí Palgrave Communications hiện đang có lời mời các nhà khoa học xã hội và nhân văn đóng góp bản thảo nghiên cứu. Một vài chủ đề thú vị có thể kể đến tương lai của đánh giá khoa học, các yếu tố xã hội - kinh tế và sức khỏe tâm thần: quá khứ và hiện tại, tiến hóa văn hóa, hay quan điểm về quyền lực mềm.

Tạp chí Palgrave Communications thuộc hệ thống các tạp chí của Nature, và cũng là tạp chí duy nhất cho đến thời điểm hiện tại về khoa học xã hội và nhân văn của Nature.

Các nhà khoa học có thể gửi bài theo các chủ đề tại link sau đây cho đến cuối tháng 4 năm 2019.

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):