CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Giáo dục đại học chuyên ngành khách sạn du lịch tại Việt Nam

SSHPA (26-06-2018) - Tạp chí Q1 Tourism Management Perspectives mới đây đã đăng tải nghiên cứu với tựa đề Hospitality higher education in Vietnam: Voices from stakeholders của ba nhà nghiên cứu đến từ Griffith University, Úc: Le H. Anh, Christine V. McDonald và Helen Klieve.

Nghiên cứu đã điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hiệu quả của giáo dục đại học chuyên ngành khách sạn tại Việt Nam thông qua 26 cuộc phỏng vấn sâu với chuyên gia, giáo sư và học sinh trong ngành. Ba yếu tố ảnh hưởng đã được xác định thông qua phân tích là: nhu cầu việc làm hiện tại của ngành khách sạn tại Việt Nam, sự phù hợp của chương trình đào tạo chuẩn bị cho nghề khách sạn du lịch, và thực tiễn về nơi làm việc của sinh viên ra trường.

Kết quả cho thấy trong ngành khách sạn du lịch tại Việt Nam, đào tạo và thực tiễn thiếu sự liên kết chặt chẽ và mối quan hệ giữa giáo dục và ngành nghề hoàn toàn dựa trên yếu tố kinh tế. Điều này xuất phát từ xung đột lợi ích giữa các bên liên quan do ví dụ như ngành du lịch thường lựa chọn các học viên học nghề với các kĩ năng cơ bản tốt hơn là các sinh viên đại học mới ra trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng hoàn toàn không biết về nội dung chương trình học của sinh viên. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng các kết quả này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách tìm ra phương án thích hợp để giải quyết sự chêch lệch giữa đào tạo đại học và thực tế của ngành khách sạn du lịch.

Tạp chí Tourism Management Perspectives có H Index 22 và được Scopus chỉ mục hóa từ năm 2012. Tạp chí có HSTĐ CiteScore 2017 là 2.55. Tạp chí này cũng đã chính thức trong chỉ mục SSCI của ISI Web of Science.

*Thông tin thư viện (Chuẩn APA):

Le, A. H., McDonald, C. V., & Klieve, H. (2018). Hospitality higher education in Vietnam: Voices from stakeholders. Tourism Management Perspectives27, 68-82, DOI:10.1016/j.tmp.2018.05.002.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):