CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Phân tích hiệu suất sinh thái của ngành sản xuất cà phê đã nhận được chứng nhận bền vững tại Việt Nam

SSHPA (29-06-2018) - Nghiên cứu với tựa đề Eco-efficiency analysis of sustainability-certified coffee production in Vietnam đăng trên tạp chí Journal of Cleaner Production đã cho thấy rằng sản xuất cà phê bền vững có ảnh hưởng tích cực trong việc giảm ảnh hưởng xấu đến môi trường mà vẫn giữ nguyên lợi nhuận. Bài nghiên cứu là kết quả hợp tác giữa học giả Hồ Quốc Thông (Queensland University of Technology; Đại học Tây Nguyên) và các cộng sự đến từ Queensland University of Technology – Úc và Leibniz University Hannover – Đức.

Nghiên cứu bắt đầu bằng việc xem xét lại sự khác nhau giữa cách trồng cà phê truyền thống và cà phê được trồng theo phương pháp hiệu suất sinh thái (eco-efficient). Sau đó, tác giả thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian của ba mùa vụ từ 2012 đến 2015 ở 726 nông trường tại Việt Nam. Phân tích dựa trên dữ liệu thu thập chỉ ra rằng áp dụng phương pháp hiệu suất sinh thái vào sản xuất cà phê sẽ làm giảm 50% ảnh hưởng đến môi trường trong khi lợi nhuận không đổi.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra việc nông dân đã thông qua chứng nhận có năng suất và ảnh hưởng đến môi trường tốt hơn so với nông dân chưa được chứng nhận. Đồng thời, các tác giả cũng phát hiện ra rằng hiện tượng hội tụ đang xảy ra ở khía cạnh hiệu quả sinh thái (eco-efficient) giữa nông dân đã được chứng nhận và chưa chứng nhận. Bên cạnh đó, dựa trên dữ liệu thu thập được, tác giả nhận thấy được tưới tiêu theo kiểu phun xịt và nhỏ giọt có tác dụng làm tăng hiệu suất sinh thái; sự tương quan tích cực của cây chắn gió và hiệu suất sinh thái, trong khi bóng cây lại có ảnh hưởng xấu; sự tương quan tiêu cực giữa sự khả dụng của dịch vụ mở rộng cung cấp bởi chính quyền địa phương và hiệu suất.

(Nguồn: VOH)

Tạp chí Journal of Cleaner Production có HSTĐ JIF 2017  là 5.715, thuộc top Q1 Scopus ở bốn hạng mục: Environmental Science, Industrial and Manufacturing Engineering; Renewable Energy, Sustainability and Environment; Strategy and Managment; với CiteScore 2017 là 5.79

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Ho, T. Q, Hoang, V. N., Wilson, C., and Nguyen, T. T. (2015). Eco-efficiency analysis of sustainability-certified coffee production in Vietnam. Journal of Cleaner Production 183, 251-260, DOI:10.1016/j.jclepro.2018.02.147.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):