CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Lưới kết nối của các nhà khoa học "xanh" trên Nature Index

SSHPA (03-07-2018) - Trước đây, SSHPA đã có cơ hội được giới thiệu với các bạn một số lưới kết nối của tác giả cũng như của ngành KHXH&NV Việt Nam nói chung.

Đối với cộng đồng khoa học thế giới, hai tác giả Catherine Armitage và Aaron Ballagh trong bài viết Scientists build green connections trên Nature Index đã giới thiệu với một lưới tác giả độc đáo và dày đặc, thể hiện sự phát triển cũng như kết nối mạnh mẽ của các nhà khoa học Trái Đất và môi trường. Lưới tác giả này được tạo nên bởi 4070 nốt đại diện cho 4070 tác giả và mỗi tác giả này kết nối với ít nhất 40 tác giả khác nhau.


(Nguồn: Nature Index)

Các bạn có thể xem bản gốc và tương tác trực tiếp với lưới tại đây


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):