CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Đại học Nha Trang với năng suất công bố ấn tượng trong giai đoạn 2008-2018

SSHPA (07-05-2018) - Theo CSDL SSHPA, trường Đại học Nha Trang là trong giai đoạn 2008-2018 đã có 31 công bố khoa học với sự góp mặt của 10 tác giả (tính đến ngày 5-7-2018).

Trong đó, tác giả Hồ Huy Tựu có năng suất ấn tượng với 12 công bố và 8 bài đứng tên thứ nhất.

Tác giả Nguyễn Thị Kim Anh cũng là tác giả có sản lượng tốt và là tác giả có sự hợp tác rộng khắp với các đồng tác giả khác.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Vu Thi Hanh (3/20/2019 9:57 PM): Chúc mừng đại học Nha Trang!