CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Hệ thống công bố khoa học: công cụ thống kê và xếp hạng Essential Science Indicators

SSHPA (10-08-2018) - Bên cạnh sức mạnh ở mảng chỉ mục hóa và đánh giá các tạp chí khoa học, Clarivate Analytics còn có một hệ thống CSDL khác với tên gọi Essential Science Indicators (ESI).

Dựa trên nền tảng của hai Core Collection chính là Science Citation Index Expanded và Social Sciences Citation Index thuộc Web of Science, CSDL ESI phân tích kĩ lưỡng số lượng trích dẫn theo từng ngành, từng năm và gọi tên các cá nhân, trung tâm nghiên cứu hoặc trường đại học, bài báo, tạp chí hay một quốc gia thuộc top 1% ảnh hưởng nhất đối với 22 ngành khoa học quan trọng theo từng danh sách khác nhau như: Highly Cited Papers, Highly Cited Researchers, Hot Papers.

Các danh sách này được cập nhật 2 tháng 1 lần. Vì thế, còn cố một số thống kê thú vị như Fast-Breaking Papers đưa ra nhóm các bài báo có lượng trích dẫn tăng đột biến sau mỗi lần cập nhật. 

Điều đáng tiếc là CSDL cũng như Web of Science yêu cầu đăng kí, và chúng ta chỉ có thể theo dõi thông tin về các nhà nghiên cứu xuất sắc qua danh sách Highly Cited Researchers được Clarivate công bố rộng rãi. Theo đó, trong năm 2017 thì Harvard University có đến 13 nhà khoa học xã hội được trích dẫn cao. Các thống kê về Việt Nam thì hầu hết đều gọi tên các nhà khoa học tự nhiên. Hằng năm, tạp chí Tia Sáng vẫn đều theo dõi và đưa tin về các nhà khoa học có mặt trong danh sách này.

 

(Nguồn: https://clarivate.com/hcr/trends/world-hcr/all/all/per-number/)

Sức mạnh của bộ dữ liệu này còn được thể hiện qua khả năng theo dõi một cụm các nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thuộc một chủ đề cụ thể được nhận định bởi các chuyên gia phân tích thông qua danh sách Research Fronts. Theo nhà sáng lập ISI Eugene Garfield thì thông qua danh sách này, chúng ta có thể theo dõi sự thay đổi theo thời gian và dự đoán về tương lai của của một ngành.

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):