CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Họ lao động, chia sẻ khoa học và... kiếm tiền

SSHPA (23-8-2018) - Dạo qua các hệ thống xuất bản lớn như Nature, Science, PNAS, PLoS, hay Elsevier Connect gần đây, chúng ta hay bắt gặp những bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm việc, tạo ra kết quả, và gỡ rối cho nhau. Những bài viết này rất có ích, và thường thì ngắn và có trọng điểm rõ rệt, nhưng hiếm khi chúng chỉ tập trung vào một vấn đề.

Một điều lý thú hơn nữa là khi xâu chuỗi các bài này lại, ta có thể nhận thấy ngoài việc trao đổi về quá trình lao động và động viên nhau chia sẻ kết quả phụng sự xã hội, dường như họ còn ngầm nói về quá trình có thể sáng tạo ra những cách kiếm tiền từ thị trường.

Ví dụ thành công oách thì có Publons nay đã bán cho Clarivate Analytics, hãng đang sở hữu và điều hành ISI Web of Science (Science: http://www.sciencemag.org/careers/2016/02/getting-credit-peer-review).

Nổi như cồn và đang định hình mô hình kinh doanh thì có OSF (osf.io) của Brian Nosek đang tì đè ghê gớm với Harvard Dataverse và Zenodo (http://blogs.nature.com/scientificdata/2016/11/14/expanding-our-generalist-data-repository-options/).

Một ví dụ mới nhất là bài của Lenny trên Nature (ngày 22-8-2018; https://www.nature.com/articles/d41586-018-06008-w) trong đó nói lướt qua "We launched protocols.io (a company in which I own equity)".

Thậm chí ở tư thế của nhóm nhỏ như From the lab bench, Paige Jarreau còn tuyên bố có thể kiếm từ cả những ấn phẩm lớn cho việc truyền thông khoa học (SciComm): http://www.fromthelabbench.com/from-the-lab-bench-science-blog/2017/12/11/when-to-pay-for-scicomm-when-to-get-paid-for-scicomm-and-when-to-scicomm-for-the-love-of-it.

Cô này viết hơi "lộ" nêu sau đó chắc do bị nhà xuất bản phàn nàn nên đã "redacted" tên ra khỏi bài trên site, nhưng những ai đã từng đọc thì không thể quên, vì đó là cái tên của đền đài miếu mạo.

Vậy là, đích thị "cơm áo không đùa với khách thơ".

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời TH: Cảm ơn tác giả về góc nhìn rất thú vị!