CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Các hệ thống lưu trữ bản thảo Preprint Servers

SSHPA (14-09-2018) – Năm 1991, arXiv là hệ thống lưu trữ bản thảo số đầu tiên được các nhà khoa học tự nhiên giới thiệu. Hiện nay đã có hơn 1.2 triệu bản thảo toán học, vật lý, thiên văn học, hay khoa học máy tính được công bố thông qua nền tảng này. Đến năm 2013, Cold Spring Harbor Laboratories giới thiệu bioRxiv chuyên dành cho ngành sinh học, và hiện nay lưu trữ hơn 13.000 bài viết.

(Nguồn: Davide Bonazzi/Salzman Art trên Science)

Sự phát triển không thể ngăn cản của Open-Access và thành công của bioRxiv đã mang đến thêm nhiều hệ thống lưu trữ khác cho từng ngành riêng biệt như hóa học với ChemRxiv, tâm lý học với PsyArXiv, khoa học xã hội với SocArXiv, MindRxiv cho khoa học thiền, hay SportRxiv chuyên về thể thao.

Không chỉ chuyên biệt cho từng ngành, nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới cũng đã phát triển cho mình hệ thống lưu trữ riêng như AfricArXiv cho các nhà khoa học châu Phi, hay Arabixiv cho các quốc gia Ả Rập. Ngay trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia cũng có cho mình INA-Rxiv.

Hiện nay, phần lớn các hệ thống lưu trữ được dựa trên nền tảng Open Science Framework của Center for Open Science và được quản lí bởi một cơ quan chủ quản.

Khi những hệ thống lưu trữ này bắt đầu xuất hiện và phát triển, đã có nhiều lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến xuất bản khoa học. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, các hệ thống preprints và các tạp chí vẫn sẽ tiếp tục song hành hỗ trợ các nhà khoa học mang tri thức đến với nhân loại. Sự khác biệt, có chăng là cách các hệ thống này khiến các tạp chí phải có những sự thay đổi để hướng đến thời đại của khoa học mở.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):