CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Chiến tranh, chứ không phải nông nghiệp, có ảnh hưởng quan trọng đối với cháy rừng vào cuối Thế Toàn Tân (the Holocene) tại Bắc Việt Nam

SSHPA (28-09-2018) - Nhóm nghiên cứu có sự góp mặt của hai tác giả Đặng Xuân Phong (Viện Địa lý, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam) và Vũ Quang Lân (Tổng Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam) đã công bố nghiên cứu Warfare rather than agriculture as a critical influence on fires in the late Holocene, inferred from northern Vietnam trên tạp chí hạng nhất PNAS (HSTĐ JIF 9.504).

Các tác giả đã sử dụng mô hình tuổi (Age Models), môi trường trầm tích (The Sedimentary Environement), phân tích cát bụi (Palynological Analysis), và phân tích than (Charcoal analysis) để tìm ra mức độ xuất hiện thường xuyên của chế độ lửa trong quá khứ và yếu tố nào ảnh hưởng chính đến việc đấy tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng.

(Nguồn: PNAS)

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng trong vòng 2 thiên niên kỷ đổ lại có 6 giai đoạn có mật độ than cao. Điều đấy cho thấy có sự tăng cường rõ ràng của chế độ lửa trong 6 giai đoạn đó. Tất cả các giai đoạn chế độ lửa tăng cường đều tương ứng với những thay đổi về triều đại ở miền Bắc Việt Nam, những xung đột của con người và sự bất ổn do họ gây ra. Trong khi đó, trong các thời kỳ nông nghiệp phát triển và được hỗ trợ bởi người thống trị trong xã hội ổn định lại thể hiện sự tương quan yếu với các giai đoạn chế độ lửa tăng cường. Vì thế, tác giả đã kết luận xung đột của con người mới là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chế độ lửa ở Đồng Bằng Sông Hồng vào cuối Thế Toàn Tân (the Holocene) chứ không phải nông nghiệp.

*Ảnh thumbnail: Wikipedia

**Bài giới thiệu là đóng góp của Nguyễn Minh Hoàng (ĐH Ritsumeikan Asia Pacific University, Oita, Nhật Bản).


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Hoàng VQ (9/28/2018 7:28 PM): Trước tiên, xin nhiệt liệt chúc mừng hai tác giả người Việt Đặng Xuân Phong và Vũ Quang Lân đã ghi tên Việt Nam lên bản đồ PNAS. Thật tuyệt vời!