CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

“Hư hỏng”: quan niệm của phụ huynh về vấn đề tình dục của trẻ vị thành niên

SSHPA (05-10-2018) - Các vấn đề về tình dục và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên đang trở nghiêm trọng tại Việt Nam. Tỉ lệ quan hệ tình dục trong giới trẻ tăng nhanh nhưng các kiến thức về sức khỏe sinh sản lại không được chú trọng. Theo một báo cáo năm 2009, Việt Nam trở thành quốc gia có tỉ lệ phá thai cao nhất châu Á. Tình trạng phá thai tăng cao tới 20% trong giới trẻ ở các thành phố, nhiều nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh với số lượng tăng trung bình 2,499 trường hợp mỗi năm. Nguy hiểm hơn, tỉ lệ người trẻ nhiễm HIV cũng tăng 40% theo báo cáo năm 2009 của WHO.

Nghiên cứu ‘Hu Hong’ (bad thing): parental perceptions of teenagers’ sexuality in urban Vietnam được dẫn dắt bởi tác giả Đỗ Thị Lan Anh (Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQGTPHCM) công bố trên tạp chí BMC Public Health (JIF 2.42, CiteScore 2.66) đã chỉ ra nhận thức của các bậc phụ huynh về vấn đề tình dục của giới trẻ.

Nhóm nghiên cứu đã tổ chức nghiên cứu thực địa tại thành phố Hồ Chí Minh với Ban Cố Vấn Cộng Đồng (Community Advisory Board) đã được lập ra để tổ chức thảo luận và tư vấn trong quá trình thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn sâu với 12 người bố và 12 người mẹ. Sau đó, dữ liệu sẽ được thu thập từ ghi chú thực địa của nhóm cố vấn, ghi chú tại các buổi thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn sâu, nhật ký dân tộc học của tác giả dẫn dắt, và các biên bản ghi chép lại toàn bộ các buổi phỏng vấn và thảo luận nhóm. Từng cá nhân trong nhóm nghiên cứu sẽ đọc dữ liệu và sau đó cùng thảo luận. Cuối cùng, các khái niệm của Foucault về phân tích diễn ngôn và tình dục sẽ được sử dụng để phân tích các chủ đề nổi bật được đúc kết từ dữ liệu.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng bậc phụ huynh thành thị cố gắng giám sát và kiểm soát con cái của mình bằng nhiều cách. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh lại có cái nhìn không tốt về quan hệ tình dục, và nghĩ việc đấy không thích hợp cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì thế, họ nghĩ rằng giáo dục giới tính sẽ khiến cho trẻ em tiếp xúc với việc quan hệ tình dục.

(Nguồn: Tâm lý trẻ em)

Vì vậy, bậc phụ huynh, giáo viên, và thanh thiếu niên cần có một cái nhìn toàn diện hơn về giáo dục giới tính. Để làm được việc đấy, tác giả đưa ra các gợi ý như sau:

  • Chiến dịch phổ biến thông tin giáo dục giới tính đúng đắn trên Internet, vì Internet là nơi giới trẻ tìm kiếm thông tin và trò truyện với bạn bè
  • Chính phủ nên xem xét việc thêm giáo dục giới tính toàn diện vào trong chương trình giảng dạy hiện tại của trường, cũng như tạo cơ hội cho phụ huynh của học sinh tham gia
  • Phụ huynh cần thay đổi suy nghĩ hiểu biết về giáo dục giới tính sẽ khiến cho trẻ em hư hỏng và tham gia vào tệ nạn xã hôi. Để làm được điều đấy chính phủ nên đi đầu trong việc thay đổi nhận thức về vấn đề này

Nghiên cứu được công bố Open-Access và Open Peer Review trên tạp chí BMC Public Health. Quá trình bình duyệt được công bố mở hoàn toàn với 5 vòng bình duyệt trong vòng 9 tháng. Đối với bộ dữ liệu được sử dụng trong bài, vì liên quan đến các thông tin cá nhân nên bộ dữ liệu chỉ có thể được yêu cầu từ Văn phòng của Ủy ban Đạo đức nghiên cứu trong Khoa học Xã hội của Mahidol University, Thái Lan.

Báo cáo bình duyệt của nghiên cứu

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Do, L. A. T., Boonmongkon, P., Paek, S. C., & Guadamuz, T. E. (2017). ‘Hu Hong’ (bad thing): parental perceptions of teenagers’ sexuality in urban Vietnam. BMC Public Health17(1), 226, DOI:10.1186/s12889-017-4133-y.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):