CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nobel Kinh tế 2018 tôn vinh những câu hỏi lớn về kinh tế và thế giới

SSHPA (08-10-2018) – Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chính thức công bố hai nhà nghiên cứu đạt giải Nobel Kinh tế năm 2018: William D. Nordhaus (Yale University) và Paul M. Romer (New York University), cho các đóng góp quan trọng của họ trong việc thiết kế các mô hình giải thích tác động của kinh tế thị trường đến tự nhiên và kiến thức.

Nhà kinh tế học William D. Nordhaus là người tiên phong trong phát triển mô hình đánh giá tích hợp (integrated assessment models – IAMs) và thành công trong tích hợp biến đổi môi trường vào phân tích kinh tế vĩ mô dài hạn. Mô hình này và các biến thể của nó đã có đóng góp lớn trong trả lời các câu hỏi về ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế đến môi trường và ngược lại.

Trong khi đó, vào những năm 1980s, Paul M. Romer nhận ra mô hình phát triển nổi tiếng của Solow có thể giải thích rất nhiều khía cạnh của tăng trưởng kinh tế nhưng lại bất lực trước những khác biệt trong tỉ lệ tăng trưởng. Romer đã giải đáp được vấn đề này thông qua phát triển cách tiếp cận dựa trên các tiến bộ công nghệ để hiểu về kinh tế vĩ mô dài hạn.

(Nguồn: Nobel Prize)

Đóng góp của hai nhà nghiên cứu đã giúp chúng ta hiểu thêm về sự ràng buộc của tài nguyên tự nhiên với sự phát triển kinh tế và cách chúng ta đối mặt với sự ràng buộc đó thông qua công nghệ. Theo đánh giá của Justin Wolfer (University of Michiganvà Gernot Wagner (Harvard University) thì mặc dù nghiên cứu của hai nhà kinh tế đạt giải tưởng chừng không có mối quan hệ nào cụ thể lại bổ trợ cho nhau rất hợp lý vì một thị trường tự hoạt động sẽ tạo ra rất nhiều ô nhiễm (Nordhaus) và quá ít ý tưởng mới (Romer), chính vì thế hiểu cách thức tích hợp của các phát kiến công nghệ vào kinh tế vĩ mô dài hạn sẽ là cốt lõi của việc thay đổi tình hình biến đổi khí hậu.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):