CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tầm quan trọng của nguồn kiến thức đối với sự đổi mới của các công ty Việt Nam

SSHPA (10-10-2018) - Hai tác giả đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Phùng Minh Thu Thủy và Trần Thọ Đạt và các cộng sự tại Radboud University đã công bố nghiên cứu với tựa đề Made in Vietnam: Internal, collaborative, and regional knowledge sources and product innovation in Vietnamese firms trên tạp chí European Journal of Innovation Management (JIF = 1.385, CiteScore 2.16). Nghiên cứu chỉ ra sự tương quan giữa nguồn kiến thức và sự đổi mới tại các công ty Việt Nam.

Sự đổi mới bắt nguồn từ việc trao đổi và tái kết hợp kiến thức, nên công ty cần phải liên tục thu thập lượng lớn kiến thức để liên tục đổi mới và giữ vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường. Trong khi đó, kiến thức có thể thu thập được từ 3 nguồn chính: nguồn nội tại (Internal Knowledge), nguồn cộng tác (Collaborative Knowledge), và nguồn khu vực (Regional Knowledge). Các nguồn kiến thức được thể hiện tại các điểm sau:

  • Nguồn nội bộ (Internal Knowledge): Các hoạt động nghiên cứu (R&D) trong công ty, đào tạo nhân viên, và kinh nghiệm của người quản lý
  • Nguồn cộng tác (Collaborative Knowledge): Các hoạt động hợp tác giữa công ty và đối tác trong chuỗi cung ứng (đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, và khách hàng), và ngoài chuỗi cung ứng (trường đại học và viện nghiên cứu)
  • Nguồn khu vực (Regional Knowledge): Thông tin có sẵn trong khu vực doanh nghiệp đặt trụ sở (kiến thức lan truyền từ công ty này sang công ty khác, đặc biệt khi khoảng cách giữa hai công ty nhỏ)

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ hai nguồn chính: Khảo sát doanh nghiệp của World Bank (The World Bank Enterprise Survey) và Khảo sát khả năng đổi mới (Innovation Capabilities Survey). Cả hai khảo sát trên đều được thực hiện ở mức độ công ty và bao gồm hơn 155,000 công ty tư nhân phi nông nghiệp ở 148 quốc gia. Tuy nhiên trong nghiên cứu, tác giả chỉ chọn ngẫu nhiên 300 công ty sản xuất tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kiến thức từ nguồn nội bộ có tác động mạnh đến sự đổi mới của sản phẩm. Trái với các nước phương tây, không phải kiến thức nào từ nguồn cộng tác đều có sự tương quan với sự đổi mới, chỉ có kiến thức từ nguồn cộng tác đạt được trong chuỗi cung ứng mới có sự tương quan. Khá bất ngờ là việc sử dụng quá nhiều kiến thức từ nguồn bên ngoài dẫn đến hiệu quả xấu cho việc đổi mới.

(Nguồn: The Outsourced Accountant)

Thông qua kết quả đạt được, tác giả gợi ý việc hợp tác với đối tác trong phạm vi chuỗi cung ứng sẽ có ảnh hưởng tốt tới việc đổi mới. Cho nên các công ty nên tăng cường tương tác với nhà cung cấp và khách hàng để xây dựng các giải pháp tùy chỉnh thích hợp với họ. Đồng thời chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ các trường đại học và viện nghiên cứu, bởi vì trường đại học và viện nghiên cứu đóng vai trò rất lớn trong việc cung cấp kiến thức, trong khi đó điều đó không thực hiện được tại Việt Nam.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Thu, T. P. M., Knoben, J., Vermulen, P., & Tran, D. T. (2018). Made in Vietnam: Internal, collaborative, and regional knowledge sources and product innovation in Vietnamese firms. European Journal of Innovation Management, 21 (4), 581-600. DOI: 10.1108/EJIM-10-2017-0134


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):