CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Công bố vẫn là mấu chốt để thăng tiến, trong khi hoạt động cộng đồng bị ngó lơ

SSHPA (10-10-2018) – Một nghiên cứu mới được đăng tải dưới dạng bản thảo preprints trên hệ thống lưu trữ Humanities Commons đã cho thấy các trường đại học tại Mỹ và Canada vẫn dựa trên các thông số về công bố và trích dẫn để xem xét đánh giá thăng chức hay biên chế.

Dựa trên 864 văn bản liên quan đến các quyết định thăng chức và biên chế của 129 trường đại học tại Mỹ và Canada, nhóm nghiên cứu đã phát hiện các thông tin về công bố và trích dẫn luôn được đề cập đến ít nhất 1 lần trong 90 đến 95% số văn bản. Trong khi đó, các từ khóa ‘cộng đồng’, ‘ảnh hưởng’ (impact) hay ‘công chúng’ (public) lại thường gắn với các từ về học thuật như ‘đại học’, ‘nghiên cứu’ hay ‘chuyên nghiệp’.

(Nguồn: Nature)

Trên thực tế, công việc của đội ngũ giảng viên, giáo sư tại các trường đại học hiện nay bao gồm 3 mảng chính: nghiên cứu, giảng dạy và công tác cộng đồng. Tuy nhiên, trong thời đại ‘publish or perish’ hiện nay, rõ ràng các chuẩn đánh giá về công tác cộng đồng đang thiếu sự rõ ràng.

Một báo cáo gần đây tại Mỹ cho biết nhận thức chung của đại chúng về khoa học và nghiên cứu rất hạn hẹp và nếu có, thì cũng thường gắn với các hình ảnh về nghiên cứu y khoa hay vũ trụ. Tác giả dẫn dắt của nghiên cứu, Juan Pablo Alperin (Simon Fraser University) đánh giá nhanh với Nature: các văn bản không phản ánh hành động thực tế, tuy nhiên rõ ràng, các nỗ lực hướng đến đại chúng hiện nay vẫn quá mờ nhạt, đặc biệt là khi các hoạt động nghiên cứu được tài trợ bởi công quỹ rất nhiều.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):