CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Hội nghị quốc tế về học tập đảo ngược trong đào tạo nghề và các vấn đề liên quan tại Đài Loan

SSHPA (12-10-2018) – Ngày 22 và 23 tháng 12 tới đây, Khoa Giáo dục Công nghiệp thuộc trường đại học National Taiwan Normal University, Đài Loan sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về học tập đảo ngược trong đào tạo nghề và các vấn đề liên quan.

Hiện nay, ban tổ chức hội nghị đang mời gọi các nhà nghiên cứu gửi bài cho hội nghị ở 4 chủ đề:

Topic 1: Curriculum Development

Topic 2: Teaching Refinement

Topic 3: Innovative Assessment

Topic 4: Related Topics on Technological and Vocational Training

Hạn chót gửi bản tóm tắt bài viết là ngày 15 tháng 11 năm 2018. Đối với bài nghiên cứu đầy đủ thì hạn là ngày 30 tháng 11 năm 2018.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):