CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng của khả năng lãnh đạo của hiệu trưởng đến khả năng học tập của giáo viên

SSHPA (18-10-2018) – Trên tạp chí School Leadership and Management, ba tác giả Trần Hải Ngọc (Đại Học Hà Tĩnh), Philip Hallinger (Mahidol University, Thái Lan; University of Johannesburg, Nam Phi) và Trương Đình Thăng (Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị) đã có bài nghiên cứu về kỹ năng lãnh đạo của hiệu trưởng và khả năng học tập của giáo viên tại Việt Nam.

Nghiên cứu này nhằm trả lời câu hỏi “Các hiệu trưởng Việt Nam dẫn dắt quá trình học tập chuyên môn của giáo viên như thế nào?” Để trả lời câu hỏi này, nhóm nghiên cứu đã thu thập 4 case study từ 4 trường học ở thôn Hồng Lam, tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 trường trung học phổ thông, và 1 trường cao đẳng đào tạo giáo viên.

Mô hình khả năng lãnh đạo cho khả năng học tập của giáo viên tại Việt Nam (Nguồn)

Dữ liệu của nghiên cứu sau đó được thu thập bằng 3 phương pháp chính: phỏng vấn bán cấu trúc với hiệu trưởng của các trường học, thu thập bảng câu hỏi mở đối với các giáo viên, và quan sát trực tiếp các hoạt động phát triển chuyên môn của giáo viên. Phương pháp đầu tiên nhằm thu thập quan điểm, cách thức lãnh đạo, và bản chất của các hoạt động học tập của giáo viên. Bảng khảo sát được dùng để thu thập các thông tin về nhu cầu, động lực và các hoạt động phát triển của giáo viên. Cuối cùng, quan sát trực tiếp cho phép nhóm nghiên cứu kiểm tra sự tin cậy của của các quan điểm khác nhau. Sau đó, dư liệu được phân tích  trong từng trường hợp và cả phân tích chéo.

Kết quả thu được chỉ ra có 4 yếu tố trong kỹ năng lãnh đạo của hiệu trưởng có ảnh hưởng đến việc học tập của giáo viên: mục đích đạo đức, hợp tác, hỗ trợ học tập, và chiến lược động lực. Theo tác giả, 4 yếu tố này đã được quan sát trong nhiều nghiên cứu của phương tây, tuy nhiên trong bối cảnh Việt Nam, việc áp dụng 4 yếu tố này có nhiều sự khác biệt do các quan niệm về Đạo Khổng về tài – đức, quan niệm về tính tập thể hay quan hệ trên dưới.

(Nguồn: National Association of Elementary School Principals)

Theo quan sát của các tác giả, chủ đề này hiện nay cũng đã được nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á nghiên cứu như Trung Quốc, Hong Kong, Thái Lan hay Singapore. Chính vì thế nghiên cứu gợi ý các đề tài nghiên cứu tiếp theo nên có sự so sánh giữa các quốc gia châu Á để đúc kết được hướng đi thiết thực cho hoạch định chính sánh về khả năng lãnh đạo trong giáo dục.

*Thông tin thư viện APA:

Tran, N. H., Hallinger, P., & Truong, T. (2018). The heart of school improvement: a multi-site case study of leadership for teacher learning in Vietnam. School Leadership & Management, 38(1), 80-101, DOI:10.1080/13632434.2017.1371690.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):