CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tiếp xúc học thuật từ nhỏ có ảnh hưởng tích cực lâu dài

SSHPA (23-10-2018) – Văn hóa đọc sách có ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển của trẻ chắc chắn là một quan niệm quen thuộc. Phân tích bộ dữ liệu về 160.000 người ở độ tuổi 25 đến 65 thuộc 28 xã hội khác nhau trong giai đoạn 2011 - 2015, nghiên cứu Scholarly culture: How books in adolescence enhance adult literacy, numeracy and technology skills in 31 societies đã cho thấy việc tiếp xúc với môi trường học thuật ngay từ nhỏ có ảnh hưởng thực tế đến sự phát triển các kĩ năng như đọc hiểu hay tính toán khi trưởng thành như thế nào.

(Nguồn: c1.staticflickr.com)

Các tác giả kết luận việc được đọc sách từ khi còn bé bồi dưỡng các kĩ năng về nhận thức như tính toán, đọc hiểu hay công nghệ thông tin. Về lâu dài, các kĩ năng này giúp đạt được các thành tựu trong học vấn và sự nghiệp, đồng thời tạo nền móng cho các thói quen liên quan đến phát triển các nhóm kĩ năng trên.

Nghiên cứu cũng đưa ra một số đánh giá về văn hóa đọc trong thời đại số hiện nay khi sách thật đang dần bị số hóa. Kết quả phân tích không thay đổi giữa các xã hội trong bộ dữ liệu. Đồng thời, việc đọc sách từ nhỏ cũng liên quan đến khả năng hiểu kĩ thuật số cao hơn. Vì thế, các tác giả cho rằng việc tiếp xúc với sách thật vẫn sẽ mang đến những lợi ích thiết thực trong thời đại công nghệ hiện nay. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy sách thật giúp đọc hiểu các nội dung phức tạp sâu hơn, cũng như giúp tạo khoảng thời gian sinh hoạt gia đình.

*Tham khảo: A home library can have a powerful effect on children


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):