CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Sử dụng thích hợp các cách tiếp cận nước ngoài trong giáo dục và đào tạo nghề tại Việt Nam

SSHPA (01-11-2018)—Hiện nay, Việt Nam hướng tới hội nhập, hiện đại hóa, và công nghiệp hóa trong các vấn đề bao gồm kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, nghiên cứu, và công nghệ. Trong đó việc giáo dục và đào tạo nghề được xem như yếu tố then chốt để phát triển nguồn lao động bền vững. Vì vậy, việc chắt lọc, điều chỉnh sao cho thích hợp với các cách tiếp cận và thực hành từ nước ngoài là rất cần thiết cho quá trình phát triển của giáo dục và đào tạo nghề.

Mới đây, hai tác giả Hồ Thị Hạnh Tiên (Trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế) và Trần Thị Lý (Deakin University, Úc) đã công bố nghiên cứu Appropriation of foreign approaches for sustainable development and transformational changes in Vietnamese vocational education trên tạp chí Higher Education, Skills and Work-Based Learning (ESCI, CiteScore 1.01). Nghiên cứu đã chỉ ra được những thiếu sót và gợi ý các chính sách phù hợp với giáo dục và đào tạo nghề tại Việt Nam.

Bài nghiên cứu là một phần của một dự án nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, quan sát, và phỏng vấn bán cấu trúc với 22 người bao gồm người học nghề và nhân viện tại 3 địa điểm dạy nghề khác nhau. Trong công bố này, chỉ có 8 người được phỏng vấn và quan sát tại một trường cao đẳng nghề do Đức tài trợ và chịu sự quản lý của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã Hội.

(Nguồn: VOV1)

Kết quả phân tích cho thấy Việt Nam cần phải có một hệ thống sư phạm đào tạo nghề mới nhằm lọc các ảnh hưởng từ nước ngoài, kết hợp chúng một cách linh hoạt, sáng tạo với các phương pháp sư phạm địa phương hiện có. Ngoài ra, hệ thống sư phạm mới cần phải phù hợp với cả lịch sử và tình hình chính trị của Việt Nam. Hệ thống đấy phải phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và có khả năng tận dụng ảnh hưởng ngoại quốc như Khổng giáo, Pháp, Liên Xô và phương Tây. Sự cân bằng này đảm bảo Việt Nam sử dụng lực lượng từ quốc tế và cả thế mạnh địa phương để phát triển và thay đổi bền vững hơn là phụ thuộc thụ động vào các phương pháp được thực hành ở nước ngoài.

*Thông tin thư viện APA:

Tien, T. H. H. & Ly, T. T. (2018). Appropriation of foreign approaches for sustainable development and transformational changes in Vietnamese vocational education. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 8(4), 527-543, DOI:10.1108/HESWBL-04-2018-0053.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):