CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Các quốc gia đang phát triển cần tăng đầu tư khoa học để bắt kịp các quốc gia phát triển

SSHPA (15-11-2018) — Vào năm 2015, hội đồng khoa học cố vấn cho Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kiến nghị các quốc gia cần đảm bảo ít nhất 3.5% GPD cho đầu tư khoa học. Đây là điều cần thiết để các quốc gia đang phát triển có thể đuổi kịp các nước phát triển, đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs), đồng thời giải quyết các vấn đề hệ trọng như nông nghiệp, sức khỏe, vật liệu, môi trường.

(Nguồn: ISGlobal)

Hiện nay, các quốc gia Đông Á đang thực hiện rất tốt quyết sách này với sự đầu tư chiến lược vào các ngành khoa học thế mạnh như Malaysia với ngành nguyên liệu thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm theo quy chuẩn đạo Hồi, hay Hong Kong với nghiên cứu về H5N1 và SARS. Rõ ràng, với sự tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề nội tại, phát huy thế mạnh sẽ giảm thiểu các câu hỏi về tính hiệu quả của đầu tư khoa học.

(Nguồn: ABclonal Knowledge Base)

Theo đánh giá của hội đồng, phát triển khoa học, giáo dục và các chính sách liên quan sẽ giúp hướng đến sự ổn định dài hạn của quốc gia, nhân loại. Tại Việt Nam, hàng năm năng suốt khoa học tăng đều đặn 20% và đóng góp cho GDP toàn quốc tăng từ 11.7% năm 2011 lên mức 35-40% trong giai đoạn 2014-2017. Ngoài ra, khoa học còn mang đến những giá trị không thể đong đếm được ở mức độ cá nhân như sự tử tế hay cải tiến bản thân. Nếu như các nghiên cứu tự nhiên mạnh mang đến kết quả thực tiễn cho đời sống thì các nghiên cứu xã hội mạnh giúp xã hội đó hiểu thêm về bản thân, về các giá trị truyền thống, ngoại lai, để từ đó hướng đến giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của xã hội.

Thân Nhân Trung từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Để tạo ra nguồn nguyên khí mạnh, sự đầu tư mạnh vào khoa học là cần thiết và xác đáng.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):